De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Pensioennieuws II

07 september 2023

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we verder gaan met het traject om de pensioenregeling van Rabobank aan te passen aan de eisen van de nieuwe wetgeving. De Unie betrekt de leden nauw bij deze besluitvorming. Net als bij de cao-onderhandelingen zal De Unie de nieuwe pensioenregeling voorleggen aan de leden. Zij bepalen uiteindelijk of de pensioenregeling wordt aangenomen of dat partijen hun werk over moeten doen.

Word gratis lid!

 

Niet iedereen is goed thuis in pensioenen. Om iedereen de kans te bieden straks een weloverwogen stem uit te brengen, wil ik daarom periodiek wat achtergrondinformatie geven. Op 1 juli 2023 heb je het eerste informatieve ledenbericht over pensioen ontvangen. Dit tweede informatieve ledenbericht gaat over invaren.

Wat is invaren?

Invaren is een nieuw begrip. Hiermee wordt bedoeld dat de opgebouwde pensioenen en het gehele vermogen dat wordt beheerd door het pensioenfonds, overgaan naar de nieuwe regeling. Pensioenregelingen zijn wel vaker gewijzigd, maar dan gold de wijziging alleen voor de toekomstige pensioenopbouw. Het invaren is dus iets geheel nieuws. Omdat in de WTP alleen nog maar premieregelingen zijn toegestaan, betekent dit dat het collectieve pensioenvermogen moet worden omgezet in individuele pensioenvermogens. Elke deelnemer heeft dus zijn eigen pensioenvermogen in de WTP.

Is invaren verplicht?

Formeel is invaren niet verplicht, maar het is wel de standaard. In theorie kunnen cao-partijen ook besluiten om de opgebouwde pensioenen en het bijbehorende vermogen achter te laten in de oude regeling. Dit is echter geen vrije keuze. De WTP schrijft voor dat het pensioenfonds invaart. En alleen als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor groepen deelnemers onevenredig benadeeld worden, mogen cao-partijen van invaren afzien.

Voordelen van invaren

In de huidige pensioenregeling zijn pensioenfondsen wettelijk verplicht om grote buffers aan te houden. In de nieuwe pensioenwetgeving geldt dat niet meer. Het geld dat niet meer nodig is voor de buffer kan daarom worden verdeeld. De uitvoeringskosten zijn ook lager als er ingevaren wordt. Er hoeft maar één regeling te worden uitgevoerd en niet twee.

Nadelen van invaren

Het pensioenfonds hield natuurlijk niet zonder reden een grote buffer aan. Dit is nodig om een stabiele uitkering te garanderen, om slechte beleggingsjaren op te kunnen vangen en om ook op lange termijn een financieel gezond fonds te blijven.

Hoe gaan cao-partijen te werk?

We moeten beleid ontwikkelen rondom invaren. Dit begint met nadenken over de doelen van invaren. We zijn nu bezig om invulling te geven aan belangrijke begrippen als proportionaliteit, effectiviteit, uitlegbaarheid en toekomstbestendigheid. Als cao-partijen hier overeenstemming over hebben, kunnen we verder. Het doel is om te komen tot een evenwichtig besluit waarin recht wordt gedaan aan de belangen van de verschillende doelgroepen en leeftijdscohorten.

Wettelijk kader

Cao-partijen hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. De WTP geeft veel voorschriften, de toezichthouder (DNB) heeft een handleiding verstrekt en we kunnen leren van de pensioenfondsen die al verder in het traject zijn.

Meer informatie

Je ontvangt van De Unie regelmatig informatie over de voortgang van het pensioenoverleg. De Unie werkt ook samen met Rabobank en het pensioenfonds aan een communicatieplan.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Inge de Vries (belangenbehartiger). Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid