De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Sweco: cao 2023

12 januari 2023

In oktober 2022 hebben we verschillende ophaalsessies gehad wat de medewerkers graag wilden veranderen in de cao voor 2023. Sinds november 2022 zijn we in gesprek met Sweco om tot goede afspraken te komen. We nemen je en jouw collega’s in een ledenvergadering graag mee in het voorstel zoals dat nu op tafel ligt en we bepalen vervolgens samen met jullie wat de vervolgstappen zijn.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

We hebben twee ledenvergaderingen gepland op 23 januari 2023. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de vergadering. Collega’s die geen lid zijn, zijn ook van harte welkom om aan te sluiten. Dit is het moment om te laten horen wat je van het huidige voorstel vindt van de werkgever.

Loon

Het belangrijkste punt dit jaar is de loonsverhoging. De inflatie is erg hoog. Jullie hebben in de medewerkersbijeenkomsten aangegeven dat inflatie(correctie) het belangrijkste onderwerp is.

Wat ligt er nu op de onderhandelingstafel?

Voorstel werkgever

 • € 125,- netto eenmalig in december 2022.
 • € 125,- in januari 2023.
 • Kilometervergoeding naar fiscaal maximum van 21 cent per kilometer in 2023, en 22 cent volgend jaar.
 • Fietsregeling verder te bespreken met OR.
 • Rouwverlof, zoals besproken door partijen, komt in de cao.
 • Tijd voor tijd bank voor de schalen boven 10.
 • Looptijd: 14 maanden tot 1 maart 2024.
 • Loonsverhogingen
  • €75,- structureel met ingang van 1 maart 2023.
  • 1,85% met ingang van 1 juli 2023.
  • 2,0% per 1 oktober 2023.
 • In totaal komt dit neer op een gemiddelde stijging van 4,85% op jaarbasis. Die € 75,- is voor ieder verschillend, maar gemiddeld komt dit neer op 1,7%.

Op dit moment zijn er al een paar cao’s rond gekomen bij jullie concurrenten. Wij willen de inhoud van deze afspraken ook met jullie bespreken tijdens de vergadering. FNV, CNV Vakmensen en De Unie vinden namelijk dat minimaal een soortgelijk cao-resultaat moet worden afgesproken als bij de concullega’s in de ingenieurswereld.

Voorstel vakbonden

Omdat wij merkten dat er geen verbetering mogelijk was op andere inzetpunten van ons zoals het verbeteren van het geboorte- en ouderschapsverlof of het generatiepact (oudere collega’s korter werken) blijft er voor vakbonden eigenlijk alleen de loonparagraaf over.

Daarom hebben wij het volgende voorstel gedaan.

 • Looptijd van 12 maanden
 • Loonsverhogingen
  • € 150,- structureel per 1 maart 2023
  • 3% per 1 juli 2023
  • 2% per 1 oktober 2023
 • Totaal komt dit neer op een gemiddelde stijging van 8,4%.

Met dit voorstel zitten wij iets hoger dan wat er is afgesproken bij jullie concurrenten. Wij willen graag van jullie weten hoe jullie tegen het voorstel van Sweco aankijken en we willen van jullie ook weten of en waar we nog ruimte hebben om te onderhandelen.

Een (goede) loonsverhoging of cao komt er niet altijd vanzelf. Dat gebeurt in overleg tussen directie, De Unie, FNV, CNV Vakmensen en de OR. De belangrijkste factor ben jij op dit moment: als jij naar de bijeenkomst komt, dan geef je een duidelijk signaal af aan de directie hoe belangrijk jij het vindt. Kom dus naar één van de geplande bijeenkomsten om je stem en mening te geven.

Wil je deze nieuwsbrief doorsturen aan je collega’s, zodat ze ook komen?

Vervolgproces

Op 25 en 31 januari 2023 zijn er nog onderhandelingsdagen ingepland met de werkgever. Het verloop van deze onderhandeldagen hangt af van wat we met jullie beslissen tijdens de ledenvergadering.

Contact

Contact opnemen kan door een e-mail te sturen naar: mandy.raaijmakers@unie.nl of door te bellen naar: 06-5252 2049.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid