De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Dsm-firmenich: Update

12 juni 2023

Er bereikte mij signalen op grond waarvan je je zou kunnen afvragen: ”Is er soms een stille reorganisatie gaande?” We hebben daarom de werkgever dsm-firmenich bevraagd. 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Het klopt dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan het vormgeven van de nieuwe dsm-firmenichorganisatie. De topstructuur is bekend en op dit moment worden in sommige delen van de organisatie de N-3 rollen gecommuniceerd, gepubliceerd en opengezet voor interne kandidaten (N3 = 3e echelon posities). Spreken van een “stille reorganisatie” gaat dsm-firmenich te ver, omdat er veel energie wordt gestoken in communicatie en openheid richting de medewerkers, onder andere via Townhalls en teamvergaderingen.

Er worden twee multinationale organisaties in elkaar geschoven, hetgeen een mega operatie is. Zo zijn er N-3 (met name management) rollen die een bredere scope krijgen, simpelweg omdat beide multinationale organisaties in elkaar worden geschoven. Het invullen van deze rollen wil dsm-firmenich transparant, fair en objectief doen om zodoende voormalige Firmenich- en voormalige DSM-medewerkers eerlijk & gelijk te behandelen.

Proces

Bij de start van het proces zijn een tweetal onderdelen voor de troepen uitgelopen (Sourcing en P&O) waardoor de coördinatie en structuur van het proces wellicht niet helemaal optimaal was. De COR heeft aan de bel getrokken en inmiddels is er een goede afstemming met de (projectgroep) COR. Zo heeft de COR onder andere een memo ontvangen waarin een update wordt gegeven over de ontwikkelingen binnen genoemde afdelingen Sourcing en HR. Later in het traject zullen er ook adviesaanvragen volgen. Dsm-firmanich stelt voor iedereen die daarover vragen heeft te verwijzen naar de COR, om te voorkomen dat we dezelfde was op twee verschillende tafels gaan doen.

Tijdens de eerstvolgende CEOD-vergadering zal dsm-firmenich de werknemersorganisaties een update geven over de stand van zaken.

Werkgever

Werk je niet meer bij een dsm-firmenichonderdeel en is je situatie inmiddels veranderd, wees dan zo goed die wijziging aan ons door te geven. Dit kan door een e-mail te sturen aan de ledenadministratie via e-mail la@unie.nl.

Gerelateerde berichten

dsm-firmenich: Cao 2023-2024

Vandaag, 15 augustus 2023 zijn de onderhandelingen over de cao 2023-2024 van start gegaan. De voorstellen op grond waarvan wij…

Word gratis lid