De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Sitech Services – Cao 2023-2024 addendum bij onderhandelingsresultaat

20 september 2023

45% van de leden van De Unie heeft  de moeite genomen om zich uit te spreken over het onderhandelingsresultaat cao 2023-2024. Zoals één van de leden terecht heeft opgemerkt : het proces verdient zeker niet de schoonheidsprijs.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Overwerk C39 t/m C42

Los van alle andere afspraken was de overwerkafspraak voor C39 t/m C41 voor sommigen een breekpunt. Tijdens de onderhandelingen is met geen woord gerept over het eventueel vervallen van een tijd-voor-tijd mogelijkheid. Die tijd-voor-tijd mogelijkheid is er dus nog steeds. Dat is door Sitech in een mededeling aan het personeel alsnog bevestigd.

Daarnaast zal er een mogelijkheid zijn om te kiezen voor het laten uitbetalen van de overwerkuren met een toeslag van 50%. Beide keuzes blijven dus mogelijk. Het is de werkgever van belang de aanwezigheid van personeel op deze manier te vergroten, vandaar dat er geen toeslag zal zijn bij een keuze voor tijd-voor-tijd. Het voorstel van De Unie was een toeslag vanaf 19:00 uur. Dat heeft Sitech nu vertaald naar een toeslag vanaf het 3de uur (zie Addendum). Als De Unie ook op dit punt verbeteringen wenst dan zal dat bij de volgende onderhandelingen aan de orde moeten komen.

De structurele verhoging van de salarissen in C42 en hoger

Wat niet alle leden zich hebben gerealiseerd (gelet op de vragen die zijn gesteld) is dat de structurele verhoging van C42 en hoger een discretionaire bevoegdheid van de werkgever is. In het hoofdstuk Beloning staat daarover namelijk het volgende in de cao:

De functie van de medewerker is op basis van functiewaardering ingedeeld in een van de functiegroepen C32 t/m C41 met de bijbehorende salarisschaal. Elke salarisschaal bestaat uit een minimum- en een maximum schaalsalaris. Dit hoofdstuk geldt voor de functies in de salarisschalen C32 t/m C41. Voor de functies in de salarisschalen C42 t/m C44 stelt de werkgever het salaris vast.

Als we de werkingssfeer op dit punt wensen uit te breiden dan zal dat ook in volgende onderhandelingen aan de orde gesteld moeten worden. Het streven blijft altijd om een unaniem oordeel van de leden te krijgen. Dat lukt zeker niet altijd en dan is de meerderheid van de stemmen bepalend. Uiteindelijk heeft een meerderheid van onze leden VOOR gestemd.

Het is goed om te merken dat de betrokkenheid groot is. Vragen is zeker niet altijd ook krijgenBinnen een jaar starten alweer de onderhandelingen voor de cao 2025.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht stuur dan een email naar de belangenbehartiger, John Kapteijn, via John.kapteijn@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Sitech Services: Cao 2023-2024

In aansluiting op het bericht van 20 september 2023 hierbij de toelichting op de overwerkregeling voor medewerkers in de salarisschalen…

Sitech Services: Cao 2023-2024

Na zes rondes is deze maand de tekst van protocol onderhandelingsresultaat tot stand gekomen. De tekst kun je hier lezen….

Word gratis lid