De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

DocMorris: cao-onderhandelingsresultaat

25 maart 2024

Na heel lang onderhandelen is er een resultaat voor een nieuwe cao bij DocMorris. In het resultaat staan afspraken over de loonsverhoging, bonusregeling, het omzetten flexdagen in verlofdagen, over de invoering van het nieuwe Gradings-systeem en de eventuele consequenties én over het aanpassen van de reiskostenregeling.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Gradings-systeem

De onderhandelingen hebben vooral lang geduurd omdat we heel zorgvuldig de afspraken wilden maken over de invoering van het nieuwe Gradings-systeem. Dit moest objectief gebeuren én wij wilden al garanties afspreken voor het geval het nieuwe salarissysteem (dat pas bij de volgende cao kan worden ingevoerd) gevolgen zou hebben voor de individuele medewerker. We kunnen nu alvast zeggen, dat bij de invoering van het nieuwe salarissysteem er op dat moment niemand op achteruit gaat.

Loon

Ook over loon hadden we moeizame gesprekken. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een totale loonsverhoging van 4% (2 x 2%). Gezien de financiële situatie waar het concern nu in verkeerd, break even is leidend, is dit het maximaal haalbare (DocMorris gaf in eerste instantie aan eigenlijk helemaal geen ruimte te hebben).

Verlof

De 2 flexdagen worden opgenomen in het verloftegoed dit geldt ook voor de collectieve dagen. De medewerker heeft dan dus een verloftegoed van 30 dagen, die je vrij kunt inzetten.

Bonus

De bonus over 2023 wordt nog uitgekeerd volgens de bestaande afspraken. Voor de bonus van 2024 kan DocMorris afspraken maken met de ondernemingsraad.

Reiskosten

Het is ons niet gelukt om de reiskostenvergoeding voor iedereen te verhogen. Mede gezien de financiële situatie bij DocMorris hebben we ervoor gekozen om alle ruimte in de loonsverhoging te stoppen. Wel hebben we een afspraak gemaakt dat aan het einde van het jaar een gedeelte van de reiskostenvergoeding, die de medewerkers niet gehad hebben, kunnen verrekenen met het brutosalaris. Dat geeft de medewerker een voordeel. In het akkoord is dit uitgebreid uitgelegd. Lees hier het akkoord.

Stemmen!

De leden  kunnen stemmen over het behaalde resultaat. Zij hebben een uitnodiging ontvangen.

Spreekuur

We kunnen ons voorstellen dat de leden nog vragen hebben over het bereikte resultaat. Daarom hebben we samen met de ondernemingsraad een spreekuur georganiseerd en wel op:

Donderdag 28 maart 2024
van 13:30 uur tot 16:30 uur

Zaal 0.15

Zij kunnen binnenlopen om de vragen te stellen.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Dirk van Gestel. Je kunt hem bereiken via dirk.van.gestel@unie.nl of op 06-5252 2055.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid