De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Pensioeninfo

04 juli 2023
ING

Afgelopen zaterdag, 1 juli 2023, is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Dit betekent dat de pensioenregelingen van alle werkgevers in Nederland uiterlijk 1 januari 2028 aan deze wet dienen te voldoen. Ook bij ING zijn sociale partners (werkgever en vakorganisaties) bezig om met elkaar een pensioenregeling te ontwerpen die voldoet aan de wettelijke regels van het nieuwe pensioenstelsel. Ook moeten we beoordelen wat de impact is van deze wijziging voor medewerkers en voormalig medewerkers.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

 

Webinar

De Unie heeft twee webinars gehouden waarin we de leden op hoofdlijnen hebben meegenomen in de veranderingen die noodzakelijk zijn door deze nieuwe wet. Het webinar kun je hier terugkijken. Met deze webinar is een start gemaakt met het informeren van en betrekken van de leden van De Unie bij deze ingrijpende verandering in de arbeidsvoorwaarden.

Toelichting projectorganisatie

In dit bericht wil ik je meenemen in de complexe besluitvorming en de tijdslijn van het project.

Besluitvorming

Het uiteindelijke besluit wordt genomen door sociale partners: jouw werkgever, De Unie en de andere vakorganisaties. Deze partijen stellen een transitieplan vast.

Wie zijn nog meer betrokken?

De beide pensioenfondsen, ING-CDC-pensioenfonds en Pensioenfonds ING worden door sociale partners regelmatig betrokken bij het overleg.
Het ING CDC-Pensioenfonds (ICP) is het fonds waar jij nu pensioen in opbouwt. Het pensioenfonds ING (PFI) is in 2013 gesloten, maar er zijn veel medewerkers die een aanzienlijk deel van het pensioen in dit fonds hebben opgebouwd.

Er zijn meer partijen betrokken, we vragen deskundigen om ons te adviseren en om berekeningen uit te voeren, de vereniging van gepensioneerden heeft wettelijk het recht om gehoord te worden door werkgever en vakorganisaties en DNB houdt toezicht op de juiste uitvoering van de nieuwe wet.

Tijdspad

Partijen streven naar een concept-transitieplan op 1 juli 2024. Waarom zo snel is dan een logische vraag. De wet geeft immers ruimte tot 1 januari 2028? Dat klopt, maar het transitieplan moet uiterlijk op 1 januari 2025 ingediend zijn bij DNB. Dus de planning van 1 juli 2024 geeft ons slechts beperkt ruimte voor de uiterste datum.

Transitieplan

In dit transitieplan leggen cao-partijen alle besluiten vast met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling en de overgangsafspraken. Enkele voorbeelden van besluiten die genomen moeten worden: kiezen we voor de solidaire of de flexibele premieregeling, of is er nog een ander alternatief? Kiezen we voor invaren van één of beide pensioenfondsen of niet? Als we invaren, hoe verdelen we de buffers? Hoe regelen we het nieuwe Nabestaanden Pensioen?

Jouw rol

Jij beslist mee over de nieuwe pensioenregeling. Dat meebeslissen gaat in stappen. De Unie zorgt voor goede communicatie, zodat jij weet wat invaren betekent, wat de voor- en nadelen zijn van de beide premieregelingen of welke keuzes er zijn voor het Nabestaanden Pensioen. Via peilingen kunnen we de ideeën van de leden uitvragen. Daarmee heb jij invloed op het ontwerp van de nieuwe pensioenregeling.

Wat verandert er voor jou?

Op dit moment verandert er nog niets. De huidige pensioenregeling blijft gelden. Als we een transitieplan hebben vastgesteld, zullen er nog vele maanden nodig zijn om de nieuwe pensioenregeling te implementeren.

Informatie

Wil je meer weten over de Wet toekomst pensioenen. De VCP, de vakcentrale waar De Unie bij is aangesloten, geeft hier inzicht. Ook de beide betrokken pensioenfondsen geven via hun website-informatie over het nieuwe pensioenstelsel. Heb je vragen aan De Unie, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Met vriendelijke groet,

Inge de Vries
Belangenbehartiger

Gerelateerde berichten

Word gratis lid