De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

PGGM: Ingelaste ledenvergadering De Unie

15 december 2023

Op 14 december 2023 hebben De Unie en de andere vakbonden een gesprek gehad met PGGM over de huidige situatie rondom de cao. De leden van De Unie hadden namelijk begin december het cao-eindbod afgewezen. De leden van FNV hebben over het eindbod nog niet gestemd en de leden van CNV hebben ermee ingestemd.

60% van de uitgebrachte stemmen bij De Unie stemden tegen het eindbod van PGGM. De belangrijkste reden om tegen te stemmen was de hoogte van de structurele loonsverhoging.

PGGM heeft aangegeven een breed draagvlak van de cao te willen hebben. PGGM wil De Unie ook in 2024 als cao gesprekspartner er graag bij hebben. Daarom is PGGM op ons verzoek bereid gebleken (in de wetenschap dat PGGM nu al een cao kan afsluiten met alleen het CNV!) in gesprek te gaan met De Unie en FNV.

De uitkomst van het gesprek van 14 december 2023 is dat PGGM bereid is het bestaande cao-eindbod aan te passen:

  • In januari 2024 zal er een eenmalige uitkering plaatsvinden van € 100,- netto.
  • In maart 2024 zal er opnieuw een eenmalige uitkering zijn van € 100,- netto.
  • De structurele verhoging van 6,5% op 1 januari 2024 wordt met 0,2% verhoogd naar 6,7%.

In de context van de positie waarin alle cao-partijen zitten, zijn we van mening dat PGGM een te waarderen stap heeft gezet en een ultieme poging doet om te bereiken dat De Unie ook in 2024 cao-partij zal zijn.

Stemming

Wij leggen het bestaande eindbod, aangevuld met bovenstaande 3 bullets, graag ter stemming aan de leden voor. Zij hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen vóór woensdag 20 december 2023 om 17.00 uur.

Mocht je echter voordat je je stem uitbrengt nog een uitgebreidere toelichting willen hebben, dan kan dat in de MS Teams vergadering op woensdag 20 december 2023 van 08.30 uur – 09.00 uur.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met de belangenbehartiger Jan Admiraal via e-mail jan.admiraal@unie.nl  

Gerelateerde berichten

PGGM: Er is een nieuwe cao 2024

De leden van De Unie hebben gestemd over het herziene (aanvullende) eindbod van PGGM voor de cao 2024. Van de…

PGGM: Eindbod

Wij hebben de leden gevraagd om hun stem uit te brengen op het eindbod  cao 2024 PGGM. Dit eindbod kun…

Word gratis lid