De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING-staking start donderdag in Leeuwarden

29 maart 2023

Al ruim een half jaar proberen we ING duidelijk te maken dat het tijd wordt om te luisteren naar de medewerkers. We hebben succesvolle en publieksvriendelijke acties gevoerd. Dank voor jullie inzet en betrokkenheid! Nu de boodschap nog steeds niet lijkt door te dringen tot de ING-top, is het geduld op. De gezamenlijke bonden (De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen) roepen alle leden in regio Noord-Oost Nederland daarom op voor een 24-uursstaking, met een kick-off donderdag in Leeuwarden. In deze nieuwsbrief lees je hoe de stakingsdag eruitziet. En ook hoe je mee kunt doen als je níet in regio Noord-Oost werkt.

WORD LID

 

Een staking bij ING, dat hebben we niet eerder meegemaakt. We betreuren het dat de directie van ING het zover heeft laten komen. ING heeft weliswaar wat bewogen, maar dat is van ‘heel slecht’ naar ‘onvoldoende’. Wat ING aanbiedt is gewoon niet goed genoeg voor koopkrachtbehoud. We willen een eerlijke en toekomstbestendige cao voor alle medewerkers van ING.

Kick-off in Leeuwarden

De 24-uursstaking begint donderdag met een bijeenkomst in Leeuwarden. De bonden roepen ALLE ING-medewerkers in regio Noord op om hieraan mee te doen en zich in te komen schrijven als staker. Dus:

• Alle ING medewerkers die werken in Leeuwarden.
• Alle ING medewerkers die werken in de ING-huizen of regiokantoren in regio Noord-Oost Nederland (Leeuwarden, Heerenveen, Groningen, Zwolle, Assen en Emmen).
• Alle uitzendkrachten die voor ING in regio Noord-Oost werken.

Werk je op een andere locatie? Dan krijg je op een later moment een stakingsoproep voor een nog te bepalen plaats en tijdstip. Je kunt intussen al wèl iets doen, door uit solidariteit de cartoon uit de bijlage te delen, met de hashtag #codeoranje.

Waar en wanneer kun je je inschrijven als staker?

Je kunt je op donderdag 30 maart tussen 08.30 en 10.30 uur inschrijven als staker, op de actielocatie aan de Tesselschadestraat 3 in Leeuwarden, voor het kantoor De Zwei. Leden van De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen komen in aanmerking voor een stakingsuitkering.

Waarom gaan we staken?

 • ING deelt de aanzienlijke winst met de aandeelhouders, maar niet met de eigen medewerkers.
 • De werkdruk is al jarenlang onafgebroken hoog.
 • ING-medewerkers hebben in 2021 en 2022 geen cao-verhoging gehad.
 • De cao-verhoging die ING nu wil betalen wil de bank deels financieren door verslechtering van andere arbeidsvoorwaarden (afschaffen CMU en verder verlagen van de inschalige verhoging).
 • ING heeft geen oog voor de verstoorde arbeidsverhoudingen en is niet in staat tot zelfreflectie op het eigen handelen.

Stakingsregels De Unie

De Unie heeft jouw steun hard nodig!

Wil je echt staken, dan heb je, als Compleet lid van De Unie, recht op een stakingsuitkering van De Unie. Logischerwijs ontvang je een stakingsuitkering alleen voor de dagen dat je je werk neerlegt. Dus niet op dagen dat je roostervrij bent, een adv-dag hebt of verlof hebt.

Op een stakingsdag kun je je melden bij de stand van De Unie op locatie. Zorg dat je je lidmaatschapsnummer bij de hand hebt. Jouw lidmaatschapsnummer is contact.pw_debtornumber. Dit helpt bij de verwerking van jouw aanvraag van de stakingsuitkering. Alleen als je jouw formulier hebt ingeleverd op de stakingslocatie, kom je in aanmerking voor een stakingsuitkering. Het formulier kun je nu ook al online invullen. Je kunt de mail die je hiervan ontvangt dan uitprinten en meenemen naar de stand van De Unie. Je krijgt de stakingsuitkering altijd betaald op de rekening waar jouw contributie wordt afgeschreven.

Je ontvangt de stakingsuitkering nadat het conflict met ING is afgelopen.

Heb je nog vragen over jouw rechten en plichten bij het staken kijk dan op www.codeoranje.nu

Stakingsvergoeding

Als je je hebt gemeld als staker en een stakingsvergoeding aanvraagt dan is deze vergoeding als volgt:

 • Voor de eerste 5 dagen: € 70,- netto per dag.
 • Vanaf dag 6: € 94,- netto per dag.

Als je minder uren per dag werkt krijg je ook naar rato een stakingsuitkering.

Afspraken uit het veiligheidsoverleg

In het veiligheidsoverleg met ING hebben we duidelijke afspraken gemaakt over de stakingsdagen.
Er zijn bepaalde afdelingen en bepaalde on call functies die moeten blijven draaien, ongeacht of er een staking is of niet. Dit in verband met de veiligheid, de openbare orde en de continuïteit van de onderneming.

We hebben hierover het volgende proces met elkaar afgesproken:

 1. Pas vanaf het moment dat wij een staking formeel aangekondigd hebben aan ING, zal ING de leads van de kritieke afdelingen informeren en vragen om de minimale bezettingsgraad te waarborgen.
 2. De leads zullen op de kritieke afdeling vragen of er mensen zijn die vrijwillig willen blijven werken op de stakingsdag, totdat de minimale bezetting bereikt is. Daarna zal de lead niet verder vragen.
 3. Zijn er niet voldoende vrijwilligers? Op het moment dat uit de hierboven genoemde uitvraag blijkt dat een kritiek proces een tekort heeft aan capaciteit, dan meldt ING bij de Vakorganisaties dat zij medewerkers gaat oproepen (of on call). De betreffende aangewezen medewerkers kunnen zich bij de Vakorganisaties melden, zodat de Vakorganisaties kunnen valideren dat ING handelt conform de afspraken uit het veiligheidsoverleg.
 4. Vraagt jou lead je om af te zien van staken, neem dan contact op met De Unie. Dit kan via: codeoranjevakbonden@gmail.com, zodat wij kunnen checken of de afdeling en de aantallen overeenkomen met de afspraken die wij hebben gemaakt met ING.

Registratie van gestaakte uren door ING

ING vraagt aan je om de niet-gewerkte uren zelf in workday te registreren. Dit doet ING zodat ze geen loon uitbetalen aan stakers. ING hoort dit verzoek niet te doen. Enerzijds vanwege privacy regels die op deze wijze geschonden worden, anderzijds vanwege de beperking op de vrijheid van staken. Weet dat je in principe niet verplicht bent om aan ING aan te geven dat je hebt gestaakt. Op basis van vrijwilligheid kun je dat natuurlijk wel doen.

Hoe weet ING dan wie zij moeten uitbetalen op de stakingsdag en wie niet? Allereerst staat het ING vrij om iedereen door te betalen, ook op de dag dat zij staken. In het kader van de hoge werkdruk en de hoeveelheid overuren die er bij ING gemaakt worden, zouden wij het een schappelijk gebaar vinden van ING als zij op de stakingsmomenten geen loon inhouden.

Aandachtspunten

 • Georganiseerd staken betekent: werk neerleggen op instructies van je vakbond.
 • Wij hebben onze acties zorgvuldig samengesteld en gepland met in achtneming van de afspraken uit het veiligheidsoverleg. Om de veiligheid van medewerkers en klanten te  waarborgen.
 • Zowel vaste krachten als uitzendkrachten mogen staken.
 • Bij een staking ‘kan’ ING je loon inhouden.
 • Leden die staken krijgen een stakingsuitkering. Als je geen lid of light lid bent, krijg je ook geen stakingsuitkering.
 • ING mag jou of je collega’s in principe niet vragen wie er staken.
 • ING mag je niet weerhouden van staking.
 • ING mag je niet intimideren.
 • Het staat ING wel vrij te vragen of je gewerkt hebt (uiteraard hoef je daar geen antwoord op te geven).
 • ING mag geen besmet werk laten doen, geen stakingsbrekers inzetten.
 • Als het programma is afgelopen, mag je weer naar huis, maar niet aan het werk.
 • Voor eten en drinken wordt gezorgd.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens de onderhandelingsdelegatie,

 

Inge de Vries en Mandy Raaijmakers

Belangenbehartigers

Gerelateerde berichten

Word gratis lid