De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Arcadis Nederland: Een update over pensioen

03 november 2023

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe pensioenregeling.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Pensioen

Op 31 oktober 2023 hebben vakorganisaties en Arcadis elkaar gesproken over de compensatie en solidariteitsreserve. We hebben een externe pensioenadviseur die ons daarin begeleidt en de overleggen voorbereidt met presentaties over onderwerpen. Hij geeft daarbij ook de verschillende mogelijkheden aan en dan is het aan de cao-partijen om de keuzes te maken met elkaar. Tot nu toe werkt dit in goed overleg en we zijn nog steeds op schema.

In de Wet Toekomst Pensioenen staat dat er compensatie nodig is voor het afschaffen van de doorsneepremie. De compensatie ziet toe op de gemiste toekomstige opbouw van actieven en arbeidsongeschikten en is per leeftijdsgroep en niet per individu. De compensatie per leeftijd kan op dit moment wel worden berekend. De hoogte van de compensatie is echter afhankelijk van de te kiezen vaste rente en welke is dan logisch? De keuze voor vaste rentes moeten we namelijk wel kunnen onderbouwen. Gaan we uit van de rente van 1,5% waar de overheid mee rekent of nemen we de marktrentes? Een variant is een middeling die is op basis van vier rekenrentes: 1%, 2%, 3%, 4% maar een definitief besluit hebben we er nog niet over genomen. Die komt nog terug op de agenda. De te maken afspraken over de compensatie maken deel uit van het transitieplan.

De Nederlandse Bank heeft een concept transitieplan gemaakt met daarin hoofdstukken die partijen in moeten vullen met hun afspraken. De hoofdstukken die daar onder andere in zijn vastgelegd, zijn verantwoordelijkheden, medezeggenschap en hoorrecht, het karakter van de nieuwe pensioenregeling, de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten, gemaakte afspraken over compensatie en vulling van de solidariteitsreserve, de transitieperiode, verantwoording evenwichtigheid en tot slot de communicatie. In komende pensioenbijeenkomsten nemen we iedere keer een paar hoofdstukken van het transitieplan door tot uiteindelijk alles erin beschreven staat.

Maandag 6 november 2023 gaan vakorganisaties en Arcadis het hebben over het invaren van de bestaande rechten en de te bepalen voorrangsregels. Daarna hebben we donderdag 9 november alweer de volgende pensioenbijeenkomst staan. Wordt snel dus weer vervolgd.

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl en/of telefonisch via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

Gerelateerde berichten

Word gratis lid