De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ONVZ: Eerste gespreksronde sociaal plan

07 december 2023

In bericht brengen wij je op de hoogte van het eerste overleg met ONVZ over een nieuw sociaal plan.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Kennismaking

Maandag 4 december 2023 is er een eerste bijeenkomst geweest voor een nieuw sociaal plan. We zijn gestart met een onderlinge kennismaking.

Reorganisaties

ONVZ heeft hun strategische thema’s gepresenteerd op zorg, klanten en medewerkers. Ook de vertaling ervan naar HR-thema’s in 2024 kwam aan bod en er werd een doorkijk naar drie potentiële reorganisaties gegeven. De eerste reorganisatie speelt al snel, namelijk bij IT in het eerste kwartaal 2024. Ook bij Sales & Distributie wordt de organisatie aangepast aan de nieuwe distributiestrategie. Beide bewegingen vallen nog onder het huidige sociaal plan dat tot 1 juli 2024 loopt. Dat geldt niet voor zaken die in Q3 en Q4 van 2024 voortvloeien uit het efficiënter inrichten van de operationeel georiënteerde activiteiten. Op dit moment is niet duidelijk of en zo ja welke personele effecten dit zal hebben. Het nieuwe sociaal plan moet daar dan passende maatregelen voor klaar hebben liggen.

Aanpassingen sociaal plan

ONVZ wil graag een aantal tekstuele aanpassing doen op de wachtgeldregeling, het maandinkomen, Regeling Vervroegd Uitreden (RVU). Daarnaast wil ONVZ het verlies van arbeidsplaatsen als gevolg van organisatieaanpassingen zoveel mogelijk te voorkomen. Ze stellen voor om veel te investeren in duurzame inzetbaarheid en preventief aan groei en mobiliteit binnen en buiten ONVZ te werken en niet te wachten op het (financiële) vangnet van het sociaal plan.

ONVZ wil medewerkers bewustmaken en adequaat voorlichten over (maatschappelijke) ontwikkelingen met een potentieel effect op of verandering van de inhoud van het werk en daarmee het belang van duurzame inzetbaarheid voor eigen of andere functie om medewerkers vroegtijdig in beweging te zetten.

ONVZ hecht aan marktconforme arbeidsvoorwaarden en dus ook een marktconform sociaal plan ten opzichte van andere zorgverzekeraars. Ze willen de juiste prikkels bieden, dus aantrekkelijk maken van groei en mobiliteit en het minder aantrekkelijk maken om te wachten op een vergoeding/vangnet.

ONVZ gaat deze uitgangspunten verder uitwerken in concrete voorstellen en zal deze op tafel leggen bij een komende bijeenkomst als inzet voor een nieuw sociaal plan.

Vervolg

Nieuwe data voor gesprekken zijn nog niet bekend en volgen uit een datumprikker die nog uitstaat. Dit zal in ieder geval begin 2024 worden en nog zeker twee of drie gespreksrondes vragen om tot een nieuw sociaal plan te komen.

Wat vind jij?

Heb je een mening over de bovenstaande uitgangspunten van ONVZ en/of heb je zelf voorstellen voor dan wel aanpassingen van het bestaande sociaal plan? Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Laat het me weten via emanuel.geurts@unie.nl en/of bel me via 06-5252 2074.

Gerelateerde berichten

ONVZ: Sociaal plan

In dit bericht brengen we je op de hoogte van de geplande overleggen met ONVZ over een nieuw sociaal plan….

ONVZ: Verlenging sociaal plan

Recent heeft Henk-Jan Maas, clustermanager HR & Facilitair van ONVZ, De Unie en de andere vakorganisaties benaderd met het verzoek…

Word gratis lid