De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ONVZ: Onderhandelingen sociaal plan

18 maart 2024

In dit bericht informeren wij je over het overleg met ONVZ op donderdag 29 februari 2024 over een nieuw sociaal plan.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

2e onderhandelingen

Op 29 februari 2024 is er een tweede overleg geweest tussen de directie en HR van ONVZ, vakbondsbestuurders en ondernemingsraad (OR) van ONVZ over een nieuw sociaal plan. ONVZ heeft ons voorstellen gedaan om het sociaal plan aan te passen. De eerste is om het duurzaam inzetbaarheidsbudget te verruimen naar een vrije keuze duurzaam inzetbaarheidsbudget, naar keuze in te zetten voor bijvoorbeeld opleiding, advies over (opzetten) eigen bedrijf of aanvullende coaching.

Het tweede voorstel betreft de hoogte / staffel van de beëindigingsvergoeding van vier naar drie leeftijdscategorieën en met een verlaging van alle factoren. Zie hieronder de verschillen:

  • Tot 30 jaar factor 1,1 vervalt
  • Van 30 jaar tot 40 jaar factor 1,25 naar tot 40 jaar factor 1,1
  • Van 40 jaar tot 50 jaar factor 1,65 naar factor 1,4
  • Van 50 jaar en ouder factor 2,35 naar factor 1,45

Het derde voorstel betreft de aftopping. Dit regelt dat de beëindigingsvergoeding nooit meer bedraagt dan de verwachte inkomstenderving tot aan de pensioendatum en een maximering kent op € 175.000,- bruto. ONVZ wil de maximering terugbrengen naar € 94.000,- bruto.

Ook stelt ONVZ voor om enkele tekstuele wijzigingen door te voeren op de wachtgeldregeling, definitie van het maandinkomen, Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en de rentesubsidie voor oud-Allianz medewerkers.

De volgende ronde stond gepland op 11 april 2024 maar is op verzoek van werkgever verplaatst naar 30 april 2024. Dan bespreken we de voorstellen van de werkgever opnieuw en de ontvangen overzichten met de aantallen medewerkers per leeftijdscategorie en tekstuele voorstellen. Daarna staat de vierde en voorlopig laatste ronde op donderdag 16 mei 2024 in de agenda.

Wat vind jij?

We willen onze leden vragen wat zij van deze voorstellen vinden. Herken je je in deze voorstellen? En wat we natuurlijk ook willen weten is of er nog andere voorstellen zijn die we zouden moeten opnemen in onze cao-voorstellenbrief.

Contact

Je kunt je reactie mailen naar de belangenbehartiger Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl en/of bel 06-5252 2074.

Gerelateerde berichten

ONVZ: Sociaal plan

In dit bericht brengen we je op de hoogte van de geplande overleggen met ONVZ over een nieuw sociaal plan….

ONVZ: Verlenging sociaal plan

Recent heeft Henk-Jan Maas, clustermanager HR & Facilitair van ONVZ, De Unie en de andere vakorganisaties benaderd met het verzoek…

Word gratis lid