De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

dsm-firmenich – cao 2023 input wijzigingsvoorstellen

23 juni 2023

Per 1 oktober 2023 moet er – bij voorkeur – een nieuwe editie van de cao liggen. Een cao met, in ieder geval, een nieuwe naam: De cao voor dsm-firmenich in Nederland.

Tijdens de looptijd van de huidige cao zijn overigens ook twee bedrijfsonderdelen (inclusief de bijbehorende leden) uitgezwaaid. Het is zaak dat ook deze collega’s per 1 oktober een nieuwe cao gaan krijgen. Deze leden worden daar apart op bevraagd.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Van 18.000 werknemers naar 1.800 medewerkers

De schaal en omvang van dsm-firmenich in Nederland is – qua aantal medewerkersniet meer wat het ooit geweest is. Nieuwe tijden, nieuwe kansen. Ander bedrijf.

Op basis van welke wijzigingsvoorstellen gaan we onderhandelen?

Het cao-seizoen 2022-2023 wordt bepaald door een historisch hoge inflatie een arbeidsmarkt waarop de krapte nu echt door begint te werken.
Wat valt er te verbeteren, te optimaliseren, toe te voegen en te regelen? Wat is voor jou bespreekbaar en wat absoluut niet? Waar valt over te praten, wat is dierbaar en wat is goud waard? Moet de structurele loonsverhogingen 61% bedragen? Voor hoe lang willen we nieuwe afspraken maken? Hoe is het gesteld met de Duurzame Inzetbaarheid? Niet uitsluitend in het kader van Employability maar vooral en bovendien: In hoeverre houdt dsm-firmenich rekening met uw vitaliteit?

Laat het mij weten! Spreek je uit.

Deze grofmazige inventarisatie zal met de kaderleden besproken worden. Met de uitkomsten stellen we de voorstellenbrief op. Default is een looptijd van 12 maanden en een voorstel om de lonen en betaalde salarissen te verhogen met de inflatie + 1% per 1 oktober 2023. Ook blijft Bevrijdingsdag (5 mei) als jaarlijks terugkerende feestdag op de verlanglijst staan.

Bijna 120 jaar duwen en trekken aan arbeidsvoorwaarden bij DSM heeft het pakket opgeleverd zoals we dat nu kennen. De dynamiek van dsm-firmenich anno 2023 ervaar je dagelijks aan den lijve. Daar hoort een degelijke cao bij.

We hebben onze leden gevraagd om input te leveren voor de voorstellenbrief voor de nieuwe cao.

Contact

Zijn er vragen en opmerkingen over dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger, John Kapteijn via john.kapteijn@unie.nl of door te bellen met 06-5252 2067.

Gerelateerde berichten

dsm-firmenich: Cao 204-2025

Per 1 oktober 2024 moet er – bij voorkeur – duidelijkheid zijn over de afspraken die zijn vastgelegd in de…

Word gratis lid