De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Maersk Line: cao-gesprekken 2024

06 maart 2024

De Unie gaat ook in 2024 weer in gesprek met Maersk voor een nieuwe cao. Deze moet na afloop van de huidige cao, ingaan op
1 april 2024. 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

In 2023 heeft er een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden onder de medewerkers van Maersk om te peilen welke thema’s en onderwerpen belangrijk gevonden worden voor de cao. De uitkomst van dit onderzoek was de basis voor de inzet en het uiteindelijke resultaat van de cao van 1 april 2023  31 maart 2024. Het eindrapport van dit onderzoek kun je hier teruglezen.

De voorstellen van De Unie voor de komende cao-periode zijn weer gebaseerd op dit onderzoek. De door de medewerkers aangekaarte thema’s zijn nog steeds relevant en verschillende uitkomsten van het onderzoek zijn nog niet opgenomen in de cao-afspraken. Uiteraard houden wij bij onze nieuwe inzet, rekening met markt- en inflatieontwikkelingen sinds de vorige cao-periode.

De voorstellenbrief van De Unie kun je hier teruglezen. Deze voorstellen zijn ingediend bij Maersk en toegelicht tijdens het eerste cao-gesprek, dat afgelopen maandag, 4 maart, plaats heeft gevonden. Op 15 maart vindt een volgend gesprek plaats. Na het bereiken van een onderhandelingsresultaat, zal dit resultaat ter stemming voorgelegd worden aan alle medewerkers van Maersk Line Netherlands B.V.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met één van ons: Jan Admiraal jan.admiraal@unie.nl of Peter Werger peter.werger@unie.nl

 

English version

Like last year, De Unie will engage in talks with Maersk for a new collective labor agreement in 2024. This should take effect on April 1, after the expiration of the current CLA.

In 2023, an extensive survey was conducted among Maersk employees to gauge which themes and topics were considered important for the CLA. The outcome of this survey was the basis for the proposals and final outcome of the CLA in effect from April 1, 2023 to March 31, 2024. The final report of this survey can be read here.

De Unie’s proposals for the upcoming collective bargaining period are again based on this research. The issues raised by employees are still relevant and several outcomes of the survey have not yet been included in the collective labor agreement. Naturally, our new proposal letter takes into account market and inflation developments since the previous CLA period.

You can read the proposal letter from De Unie here. These proposals were submitted to Maersk and clarified during the CLA meeting with Maersk, which took place last Monday, March 4. The next talks will take place on March 15. After reaching a negotiation result, this result will be submitted to all Maersk Line Netherlands B.V. employees for a vote.

We will of course keep you informed of any developments!

Contact

If you have any questions regarding this message, please contact one of us: Jan Admiraal jan.admiraal@unie.nl of Peter Werger peter.werger@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

Maersk Line: eindbod

For English, click here Eerder deze maand informeerden we de leden over de gesprekken tussen Maersk en De Unie met…

Maersk Line: final offer

Earlier this month we informed our members about the talks between Maersk and De Unie with a view to a…

Word gratis lid