De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Maersk Line: eindbod

19 maart 2024

For English, click here

Eerder deze maand informeerden we de leden over de gesprekken tussen Maersk en De Unie met het oog op een nieuwe cao voor Maersk Line na het aflopen van de huidige cao op 31 maart 2024.

De voorstellenbrief van De Unie, die je hier kunt teruglezen, was gebaseerd op het uitgebreide DigiC onderzoek dat in 2023 is gehouden onder Maersk medewerkers. Het eindrapport van dit onderzoek kun je hier teruglezen.

Geen onderhandelingsruimte

Op 4 maart vond een gesprek plaats waarin de voorstellen van De Unie zijn toegelicht aan Maersk. Afgelopen week heeft Maersk inhoudelijk gereageerd op deze voorstellen middels een eindbod. Dat wil zeggen dat de reactie van Maersk daarmee ook gelijk hun finale bod is, en er geen ruimte meer is om te onderhandelen.

De inhoud van het eindbod en het standpunt van De Unie

Inkomen
Het eindbod van Maersk voor de komende cao-periode (1 april 2024 t/m 31 maart 2025) bestaat met name uit een loonbod voor salarisverhoging en bonus (OMBP). Maersk Line maakt een budget van 4,86% beschikbaar voor structurele verhoging van de salarissen. Dit percentage wordt niet overal gelijk toegepast maar kan per individu hoger of lager uitvallen op basis van performance of andere omstandigheden. Dit wordt per geval beoordeeld door de manager.

Als we de 4,86% afzetten tegen een inflatie in 2023 van 3,9%, dan komt dit bod goed tegemoet aan de wens van de grote meerderheid van respondenten dat de prijsstijgingen minimaal gecompenseerd moeten worden. Hierbij dient wel in het achterhoofd gehouden te worden dat in de afgelopen cao-periode sprake was van een budget van 7% tegen een hoge inflatie van 10% in 2022. Het destijds achterblijven van volledige koopkrachtreparatie en verbetering wordt hiermee niet gecorrigeerd.

Bonus
Iedereen krijgt een bonus van 80% (OMBP).

Overige punten
Hoewel er sprake is van een werkbare verhoging en een bonus, moeten wij als De Unie constateren dat de reactie (en daarmee ook het eindbod) van Maersk op de overige punten teleurstellend is. Wij hebben een aantal kwalitatieve voorstellen gedaan ter verbetering van de cao, gebaseerd op de gepeilde wensen van de medewerkers, maar Maersk heeft op al deze voorstellen gereageerd met een harde nee.

Met name omdat Maersk Line NL te maken heeft met budgettaire beperkingen vanuit de moedermaatschappij in Denemarken, hebben wij gepoogd oplossingen te zoeken in kwalitatieve voorstellen die aansluiten bij de wensen van de Maersk populatie, zoals variabiliteit in de feestdagen, extra ruimte voor persoonlijke- en professionele ontwikkeling en gezondheid en vitaliteit. Deze punten zijn vorig jaar ook voorbijgekomen tijdens onze gesprekken maar hebben het toen niet gered. Wel was er indicatie dat er bij een volgend cao-proces wel ruimte voor zou zijn. Dat dit dit jaar toch niet het geval blijkt valt ons tegen.

Stemming

Alle medewerkers worden benaderd door het onafhankelijke onderzoeksbureau InnerVoice met een uitnodiging om te stemmen. Stemmen kan tot maandag 25 maart 2024.

Tot slot

Vorig jaar hebben wij moeten constateren dat er weinig ruimte was om te onderhandelen over de cao 2023-2024. Dit kwam voornamelijk door de beperkte ruimte die Maersk Line NL had vanuit Maersk Global. De hoop was dat er voor deze cao-ronde voor 2024-2025 meer te onderhandelen zou zijn. We zijn er immers eerder bij, en de wensen van de Maersk medewerker zoals deze uit het onderzoek kwamen zijn al sinds juli 2023 bekend. Toch zijn we ook nu nog niet tot nadere afspraken kunnen komen op deze onderwerpen. Dit is erg teleurstellend. Maersk heeft aangegeven in de zomer van 2024 in gesprek te willen met het oog op 2025. De Unie gaat daar graag op in, en hoopt daarbij op een indicatie van welwillendheid vanuit Maersk om volgend jaar wel significante stappen te zetten.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met één van ons: Jan Admiraal jan.admiraal@unie.nl of Peter Werger peter.werger@unie.nl

Gerelateerde berichten

Maersk Line: final offer

Earlier this month we informed our members about the talks between Maersk and De Unie with a view to a…

Word gratis lid