De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ABN AMRO: Start voorbereiding cao-onderhandelingen

28 november 2023
ABN AMRO

Op maandag 29 januari 2024 starten de onderhandelingen voor de nieuwe ABN AMRO-cao. De huidige cao loopt af op 1 juli 2024. In dit bericht vertellen wij over de planning voor de onderhandelingen, wat je van De Unie kan verwachten en wat je zelf kunt bijdragen aan een goede, nieuwe cao.

Word gratis lid!

 

Huidige cao

De looptijd van de huidige cao is van 1 juli 2022 tot 1 juli 2024. Op 1 oktober 2022 werden de salarisschalen en het salaris structureel verhoogd met 4%. Op 1 juli 2023 werden de salarisschalen en het salaris structureel verhoogd met 2,5%. De cao kent geen nawerking of doorwerking.

Planning onderhandelingen

  1. Week 5:  maandag 29 januari
  2. Week 7:  woensdag 14 februari
  3. Week 10: maandag 4 maart
  4. Week 11: dinsdag 12 maart
  5. Week 13: maandag 25 maart en dinsdag 26 maart
  6. Week 14: woensdag 3 april
  7. Week 17: woensdag 24 april

Na iedere onderhandel-dag krijgen de leden van ons direct een verslag van de gesprekken.

Onze voorstellen

Bij De Unie bepalen de leden de inzet voor de cao-onderhandelingen. De inzet noteren wij in onze voorstellenbrief. In week 49 starten we met het uitzetten van kleine polls over onderwerpen voor de onderhandelingen met de bank. Aan de hand van de uitslagen van de polls maken wij een concept-voorstellenbrief. Tijdens een webinar over die brief kun je ons laten weten of de voorstellen goed zijn, of dat jij nog verbeteringen wenst. De definitieve voorstellenbrief delen wij voorafgaand aan de onderhandelingen met de bank.

Week 49              Poll Vergoedingen
Week 50              Poll Loon
Week 51              Poll Verlof
Week 2                Concept-voorstellenbrief
Week 3                Webinar concept-voorstellenbrief
Week 4                Voorstellenbrief definitief
Week 5                Start cao-onderhandelingen

Wat jij kunt doen

Doe mee met de polls! Hoe meer leden de polls invullen, hoe beter ons beeld is bij de verwachtingen voor de nieuwe cao. Als je nu of straks andere ideeën hebt, laat ons dat weten via mail.

Stuur dit bericht door naar collega’s. Hoe meer collega’s op de hoogte zijn van de onderhandelingen, hoe beter. Samen sluiten we de beste cao af.

Vraag collega’s om ook lid van De Unie te worden! Hoe meer leden, hoe meer invloed bij de onderhandelingen. Collega’s kunnen in veel gevallen gratis lid worden volgens een bestaande cao-afspraak met de bank. Dit kunnen je collega’s eenvoudig doen door zich hier aan te melden.

Contact

Als je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebt, kun je ons bereiken via harma.pethke@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid