De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN: Verslag periodiek overleg 7 juni 2023

12 juni 2023

Wij zijn in juni 2023 voornamelijk bezig om de cao-onderhandelingen voor te bereiden. Maar er gebeurt meer, op 7 juni was er periodiek overleg met NN en op 13 juni hebben wij het eerste overleg met het NN-CDC pensioenfonds over de toekomst van het fonds.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

Voorbereiding cao-overleg

De huidige cao loopt af op 31 december 2023. Dit lijkt nog lang te duren, maar er komt nog een lange zomerperiode aan. De Unie wil graag de maand juni gebruiken om de cao-onderhandelingen samen met de leden voor te bereiden.

Hiertoe zijn drie online ledenvergaderingen ingepland. De leden hebben een uitnodiging ontvangen en hebben de gelegenheid om met andere leden te bespreken wat zij belangrijk vinden voor de NN-cao 2024, met welke salarisvraag we beginnen en hoe we gezamenlijk een goed cao-resultaat kunnen bereiken.

Agenda periodiek overleg 7 juni 2023

Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:

  • Reorganisaties
  • RVU-Drempelvrijstelling
  • Functiewaardering
  • Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning
NN heeft intern onderzoek uitgevoerd naar strategisch personeelsplanning. Dit onderzoek was toegespitst op de vraag wat de ontwikkelingen van het bedrijf zijn de komende twee jaar en wat daarvan de gevolgen zijn voor de medewerkers. De organisatie heeft conclusies getrokken, nu worden beleidsprogramma’s uitgerold om medewerkers mee te kunnen nemen in deze ontwikkelingen. De conclusies zijn divers, NN is een groot bedrijf met uiteenlopende werkzaamheden. De grote lijn is echter wel dat verwacht wordt dat de automatisering en digitalisering doorzet. Scholingsplannen worden opgezet om medewerkers die het betreft verdere bijscholing aan te bieden om de ontwikkelingen in de huidige functie te kunnen bijhouden. De pilot die wij eerder in de cao hebben afgesproken om te onderzoeken hoe medewerkers van krimpfuncties naar groeifuncties kunnen worden gebracht past hier goed bij.

Voorbereiding cao-overleg
De huidige cao loopt af op 31 december 2023. Dit lijkt nog lang te duren, maar er komt nog een lange zomerperiode aan. De Unie wil graag de maand juni gebruiken om de cao-onderhandelingen samen met de leden voor te bereiden.

Hiertoe zijn drie online ledenvergaderingen ingepland. De leden hebben een uitnodiging ontvangen en hebben de gelegenheid om met andere leden te bespreken wat zij belangrijk vinden voor de NN-cao 2024, met welke salarisvraag we beginnen en hoe we gezamenlijk een goed cao-resultaat kunnen bereiken.

Functiewaardering
In het relevantie- en tevredenheidsonderzoek is gevraagd naar de mening over het functiewaarderingssysteem. Opvallend veel mensen hebben ingevuld dat hun functie te laag is ingedeeld. Gezien het grote aantal heb ik met NN afspraken gemaakt over de behandeling van dit onderwerp. Daarvoor is wel nodig dat ik NN kan aangeven bij welke functies dit probleem speelt. Daarom zal ik de leden/medewerkers benaderen die hebben aangegeven dat hun functie te laag is ingedeeld.

RVU-Drempelregeling
De RVU is een tijdelijke regeling die werkgevers in staat stelt om medewerkers die met vroegpensioen gaan, een bedrag tot maximaal driemaal het AOW-bedrag mee te geven. Tot voor enkele jaren moest de werkgever een fiscale boete betalen omdat de overheid wilde stimuleren dat mensen langer blijven werken. Tijdelijk is deze fiscale boete opgeheven, mits de vergoeding niet hoger is dan het door de overheid bepaalde bedrag. NN heeft nu geformaliseerd dat medewerkers gebruik kunnen maken van de RVU-Drempelregeling, dit is prettig voor de medewerkers uit deze leeftijdsgroep. De Unie heeft ervoor gewaarschuwd dat dit niet in de plaats mag komen van de vrijwillige vertrekregeling, die een ruimere doelgroep heeft.

Reorganisaties
NN voert verschillende reorganisaties door. De reorganisatie hoeft niet te leiden tot ontslagen, er zijn verschillende interne mogelijkheden voor herplaatsing. Maar het is natuurlijk een onrustige tijd om door te maken voor de ongeveer 100 medewerkers van Zakelijk Verzekeren en van Pensioen en Leven die in scope zijn van de reorganisaties. Heb jij te maken met een reorganisatie en ben je lid van De Unie? Neem dan contact op met het Service Center van De Unie. Onze specialisten staan voor je klaar. Je kunt hen bereiken door een e-mail te sturen naar: sc@unie.nl bel naar 0345-851 963.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid