De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea : cao voorstellen en start onderhandelingen

16 oktober 2023

De medewerkers hebben het rapport van de cao-enquête van Achmea ontvangen. Op 18 oktober aanstaande starten de cao-onderhandelingen. Maar geen onderhandelingen zonder voorstellen. Zoals al eerder aangegeven heeft, bij het opstellen van onze voorstellen, het rapport centraal gestaan. Wat vinden de medewerkers van Achmea belangrijk? Dat is waar het om gaat. Het is tenslotte jullie cao!

Uit het rapport is duidelijk naar voren gekomen dat medewerkers van Achmea de onderwerpen beloning, pensioen en werktijd/werkdruk erg belangrijk vinden. Deze onderwerpen zijn wat ons betreft dan ook het zwaartepunt van de komende cao-onderhandelingen.

Lonen
Daarbij zijn wij niet vergeten dat de resultaten van de vorige cao nogal tegenvielen. Vooral omdat na de totstandkoming van de cao de inflatie enorm opliep en de gemiddelde contractloonstijging ook. Veel bedrijven hebben toen de cao opengebroken en betere loonafspraken gemaakt. Achmea niet. Dat maakt het verklaarbaar dat medewerkers van Achmea dit alsnog ‘rechtgetrokken’ willen hebben. En daar gaan wij ons best voor doen.

Pensioen
In een eerder bericht hebben we al uitgelegd dat de huidige pensioenregeling bij Achmea een goede regeling is. En omdat de medewerkers hebben aangegeven dat pensioen de op één na belangrijkste arbeidsvoorwaarde is, blijft dat wat ons betreft na de invoering van de WTP ook zo. En zolang de nieuwe regeling er niet is, willen we de bestaande regeling ongewijzigd voortzetten. Daarmee laat Achmea niet alleen het goede voorbeeld zien als het om thema’s als duurzaamheid gaat, maar ook als het gaat om een goede pensioenvoorziening voor eigen medewerkers.

Werktijden
Over de 34-urige werkweek blijven de meningen verdeeld. En wij denken dat dit ook niet zal veranderen. Daarom vinden wij dat medewerkers meer eigenregie moeten krijgen in het aantal uren dat ze werken. Dat past bij een modern bedrijf. Een bandbreedte van 34-38 uur en de mogelijkheid om weer 4×9 te werken lijkt ons daarbij alleszins acceptabel. Punt van zorg is en blijft de werkdruk. Ook nu zijn daar veel opmerkingen over gemaakt. Ook door ongeveer de helft van de medewerkers die 34 uur werken. En dat is opmerkelijk, omdat de kortere werkweek juist verlichting zou moeten geven in bijvoorbeeld de werk-/privé balans.

Voorstellen van De Unie
Nieuwsgierig geworden naar onze voorstellen? Lees dan hier onze voorstellen. Nog vragen, op- of aanmerkingen? Laat het me weten via Huug Brinkers.

Maand van de vakbond
In november kunnen medewerkers bij Achmea die nog geen lid zijn van De Unie, gratis lid worden. Dit komt voort uit een cao-afspraak.

Dus ben je nog geen lid, maar wel geïnteresseerd in een lidmaatschap van De Unie, dan is dit het moment om je bij ons aan te sluiten. Naast de informatie over de cao, kan je ook rekenen op individuele hulp en gebruik maken van diverse ledenvoordelen. Meer informatie is te vinden op unie.nl/achmea. Hoe meer leden we hebben, hoe groter onze invloed.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid