De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Cao definitief

06 april 2023

De datum van 31 maart 2023 is gepasseerd. Eerder heeft De Unie de afspraak gemaakt met UWV dat na afloop van deze datum de cao zal worden geformaliseerd. De nieuwe cao is daarmee een feit geworden. Ook is duidelijk geworden dat de cao door alle partijen zal worden ondertekend. Dat is positief want er moet zeer veel gebeuren en dan is het beter als de vakorganisaties gezamenlijk hier de schouders onder kunnen zetten.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Hoe verder

De Unie gaat nu aan de slag met de verschillende afspraken die in de cao zijn gemaakt. Ook het belangrijke overleg over de pensioenregeling loopt natuurlijk door.

Functiewaardering

Van verschillende leden heb ik de laatste tijd meldingen gekregen dat er onvrede is. Ik heb nauw contact met verschillende Handhavingsdeskundigen naar aanleiding van de herschrijving van deze functie. Ben jij van mening dat de werkzaamheden die je uitvoert niet overeenstemmen met de functiebeschrijving neem dan, bij voorkeur samen met andere collega’s, contact met de belangenbehartiger op. In de cao is afgesproken om gedurende de looptijd van de cao de onderwerpen actualisatie functiesysteem en geschillenregeling functiebeschrijving verder uit te werken. Wij komen dus graag in contact met leden voor wie dit onderwerp op dit moment belangrijk is.

Studie pensioen

De stuurgroep Pensioen heeft de afgelopen maanden de werkzaamheden voortgezet. Deze stuurgroep bereidt de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel voor. Het wetsvoorstel voor de Wet Toekomst Pensioenen is inmiddels goedgekeurd door de Tweede Kamer. Momenteel behandelt de Eerste Kamer dit wetsvoorstel. Vooruitlopend op het aannemen van de wet zijn voorbereidende gesprekken begonnen. Op dit moment worden nog wel alle opties opengehouden. Er wordt nu eerst inzicht ontwikkeld in de gevolgen van de solidaire pensioenregeling. De solidaire pensioenregeling is alleen mogelijk in combinatie met invaren van het bestaande pensioen. Deze oplossingsrichting kent veel uitdagingen.

De Unie vindt de volgende onderdelen belangrijk indien gekozen wordt voor de solidaire pensioenregeling:

  • Een zo stabiel mogelijke pensioenuitkering;
  • Financiële compensatie voor de medewerkers die onder de WTP minder pensioen gaan opbouwen;
  • Evenwichtige verdeling van de buffers van het pensioenfonds over de verschillende groepen belanghebbenden.

Uiteraard wordt het alternatief, een flexibele pensioenregeling zonder invaren, ook uitgewerkt.

Volgende cao-onderhandelingen

De Unie kijkt natuurlijk ook vooruit naar de volgende cao-onderhandelingen. Voor de arbeidsvoorwaarderuimte 2024 is het UWV afhankelijk van het budget dat toegekend wordt door het ministerie van SZW. Dit wordt op Prinsjesdag (derde dinsdag van september) in de overheidsbegroting vastgesteld. Als UWV in 2024 voldoende geld wil hebben om de medewerkers koopkrachtverbetering te bieden, dan moet UWV tijdig gaan onderhandelen met het ministerie van SZW. Reden waarom De Unie nog dit jaar bij jullie terug zal komen om de Raad van Bestuur van UWV hiertoe aan te moedigen.

Contact

Heb je vragen over dit bericht, of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

UWV: Pensioenregeling

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we hard moeten doorwerken aan het…

UWV: Verslag diverse overleggen

Dit voorjaar is de cao tot stand gekomen. Sindsdien heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen De Unie en UWV. Er…

Word gratis lid