De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Performance Management en Leaseregeling

13 december 2022

De cao-onderhandelingen bij ING komen moeilijk van de grond, omdat het salarisbod van ING te laag is voor een bedrijf dat zo succesvol is als ING. Uiteraard blijft De Unie zich inzetten voor jouw cao. Wil je meer weten? Kijk dan hier.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

Periodiek overleg

Wij hebben regelmatig overleg met ING over actuele zaken. We hebben in dit periodiek overleg de gelegenheid vragen waar leden ons over benaderen te bespreken. Ook wordt het periodiek overleg gebruikt om cao-afspraken nader uit te werken. Er lagen nog onderwerpen uit de vorige cao waarvan de uitvoering nog niet gereed was. En er speelt nu veel bij ING.

Extra overleggen ingepland

Het laatste periodiek overleg dateert van juni 2022. Wij hebben aangedrongen om nieuwe periodiek overleggen in te roosteren. Er is immers veel te bespreken. Op 23 november en 1 december hebben we gesproken met ING.

Verslagen 23 november en 1 december 2022

De volgende onderwerpen zijn besproken:

Ploegentoeslag
Er loopt al langere tijd discussie tussen ING en vakorganisaties over de ploegentoeslagbepalingen. De tekst in de cao is voor meerdere uitleg vatbaar en de manier waarop ING de bepalingen nu uitvoert leidt tot onvrede bij de medewerkers. ING heeft de zaak opnieuw bestudeert en lijkt op onderdelen de uitleg van de vakorganisaties te volgen. We hebben met ING afgesproken om een werkgroep in te stellen die gaat vaststellen wat de juiste uitleg is.

Standby-regeling
De uitleg van de standby- of consignatieregeling is ook een punt van discussie. Dit onderwerp is recenter opgekomen. Door de uitbreiding van het coreteam is het aantal medewerkers die standbydiensten moet draaien sterk gestegen. Het is nog niet duidelijk of deze uitbreiding van het coreteam op reguliere wijze tot stand is gekomen. De ING-opdracht dat je 24 uur per dag, zeven dagen in de week binnen 5 minuten online moet zijn, maakt de standby erg zwaar. Aanvankelijk was de standbydienst niet op deze wijze ingericht. De vergoeding die ING betaalt voor standbydiensten is volgens De Unie niet passend bij de verplichtingen die ING oplegt. Onze HR-gesprekspartners willen uitzoeken hoe de huidige standbyregeling tot stand is gekomen. Ze komen er bij ons op terug. Dit onderwerp zal dus nog worden vervolgd.

Lease-regeling
Wij hebben nogmaals de onvrede over de leaseregeling onder de aandacht gebracht. Veel leden sturen ons berekeningen met de feitelijke kosten van een elektrische leaseauto. Zij tonen het gapende gat tussen het leasebudget en de feitelijke kosten. ING zegt met de Centrale ondernemingsraad een evaluatie afgesproken te hebben. En weigert het onderwerp op twee tafels te bespreken. Maar de bezwaren en argumenten die we hebben meegegeven zijn genoteerd door ING. De Unie houdt dit onderwerp op de agenda met ING en we bespreken het ook met de COR.

CMU
Voor de collectief maatschappelijke uitkering over 2022 zijn drie onderdelen afgesproken. Als alle drie de onderdelen worden behaald ontvang je 100% van de CMU. De afspraken met betrekking tot NPS en sustainability zijn behaald. Dit geldt echter niet voor de MVO-dagen. De doelstellingen voor de MVO-dagen zijn voor ongeveer de helft ingevuld. ING heeft besloten de termijn te verlengen tot 15 december 2022. Heb je MVO-dagen uitgevoerd die je nog niet in workday hebt genoteerd? Doe dit dan voor 15 december. Dit geldt ook voor MVO dagen die je ná 15 december gaat realiseren.

Performance management systeem
In de cao is een performance management systeem opgenomen. Het uitgangspunt is dat je jaarlijks drie gesprekken hebt met je leidinggevende over je doelen en de realisatie daarvan. Jouw score heeft in beginsel geen impact op je periodiek. In de cao zijn duidelijke afspraken over de jaarlijkse inschalige verhoging gemaakt. Op groepsniveau is opnieuw nagedacht over performance management. Er worden veranderingen voorgesteld. Wij gaan met ING in gesprek om te bezien hoe we hiermee in Nederland willen omgaan.

Pilot verlof op maat
In de vorige cao is afgesproken de pilot onbeperkt verlof opnieuw uit te voeren. De naam is inmiddels omgedoopt in Verlof op maat. De Unie volgt de pilot nauwgezet.

Healthcheck
In de vorige cao is afgesproken dat medewerkers één keer in de twee jaar gratis een healthcheck kunnen laten doen. De healthcheck is gereed en wordt nu per provincie uitgerold. De medewerkers die een healthcheck hebben kunnen laten doen, zijn tevreden over deze dienst. Medewerkers kunnen op ING Today zien wanneer hun regio aan de beurt is.

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Of heb je informatie die van belang is voor De Unie? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Je kunt haar bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING

ING Bank: Inkomen en pensioen

Door de nieuwe pensioenwet (Wtp) gaat de pensioenregeling bij ING veranderen. Dit gebeurt in overleg met de vakorganisaties. Bij de…

ING: pensioenwebinar

Op 25 maart 2024 is de laatste pensioenkennissessie in de reeks die door De Unie wordt gepresenteerd. Deze online sessie…

Word gratis lid