De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Zuivelindustrie: Stemmingsuitslag eindbod

22 februari 2023

De stemming is gesloten en de uitslag is binnen. Een kleine meerderheid, namelijk 57% van de stemmende leden heeft voor het eindbod gestemd. Bij FNV en CNV hebben de leden met een grote meerderheid tegen gestemd, namelijk met 90% en 80%. De Unie zit samen met alle drie de bonden aan tafel om een cao te sluiten met de werkgever.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

Reacties bij de stemming

Veel leden hebben bij hun stem ook een toelichting gegeven. Sommige leden onthielden zich van stem, omdat zij vallen onder een werkgeversregeling voor hoger personeel. Omdat zij niet onder de basis cao vallen, willen zij niet meebeslissen voor collega’s die hierdoor wel geraakt worden. Er zijn leden die voor gestemd hebben, maar aangeven dat ze graag wijzigingen zouden zien in het eindbod. Over de arbeidsmarkttoeslag en over de 40-urige werkweek zijn ook reacties gekomen. De meeste commentaren gingen over de hoogte van de loonsverhoging. Vooral dat deze aan de lage kant is. Er zijn leden die voor gestemd hebben omdat ze graag zo snel mogelijk een cao-akkoord willen vanwege de financiële situatie van collega’s. Er zijn ook leden die aangeven dat de onzekere economische situatie of de ontwikkelingen in de zuivelsector maken dat het verstandig is om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen voor een kortdurende cao.

Hoe nu verder?

In de basis werkt het zo dat wanneer onze leden voor een eindbod stemmen, wij de cao met werkgevers (en andere vakbonden) graag afsluiten. Aan de andere kant, hebben vier partijen vol overgave onderhandeld over deze cao. Onze collega vakbonden, FNV en CNV hebben geen akkoord om de cao te tekenen. Zij hebben aangegeven enige tijd nodig te hebben om hun eigen interne proces te doorlopen met hun achterban.

Uiteraard zullen wij in gesprek blijven met alle betrokken partijen. Het kan namelijk ook maar zo zijn dat werkgevers extra concessies willen doen om onze collega vakbonden aan boord te krijgen. Een betere cao steunt De Unie natuurlijk van harte. We gaan ervan uit dat er in ieder geval in de laatste week van maart helderheid is over de cao. In de hoop dat we daardoor zo snel mogelijk met alle partijen gezamenlijk tot een goede cao komen voor iedereen. Is die er niet dan zal De Unie openstaan om de cao te tekenen. Immers, het merendeel van de stemmers heeft aangegeven dat er snel duidelijkheid moet komen.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger, Mandy Raaijmakers via mandy.raaijmakers@unie.nl  Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963.

Word gratis lid