De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

CBR: input gevraagd voor de nieuwe cao!

26 april 2024
CBR

De huidige cao loopt 31 oktober af. De uitkomsten van de vorige cao zijn in ruime meerderheid positief gewaardeerd. 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

We willen graag op tijd starten om te komen tot een nieuwe cao. Voor 1 november 2024 dus. Een nieuwe cao die recht doet aan de inzet en waardering van en voor de medewerkers bij het CBR. We kijken vooral naar wat de medewerkers willen en nodig hebben zonder het belang van het CBR uit het oog te verliezen.

Om goed in beeld te krijgen wat je wilt, vragen wij de leden deze tekst aandachtig door te lezen en de belangenbehartiger van de nodige input te voorzien.

Het proces om te komen tot een nieuwe cao CBR

  1. Allereerst gaan we onze leden via dit bericht bevragen over wat zij in de nieuwe cao geregeld willen hebben.
  2. Op basis van de input maken we een concept-cao-voorstellenbrief die we ter goedkeuring aan de leden voor gaan leggen.
  3. Start cao-onderhandelingen op 12 juni waarbij wij, de andere vakbonden en het CBR hun voorstellen toe zullen lichten en elkaar bevragen wat er nu exact bedoeld wordt.
  4. Vervolgens krijgen alle leden een terugkoppeling van dit eerste overleg met de mogelijkheid hierop te reageren zodat we de opmerkingen, zorgen en wensen mee kunnen nemen in het vervolgoverleg dat gepland staat op 9 september.
  5. Daarna krijgen de leden opnieuw een terugkoppeling waarbij het kan zijn dat het CBR voorstellen gaat doen waarvan wij eerst de mening van de leden willen horen. Dit kan digitaal zijn, maar eventueel ook via fysieke bijeenkomsten.
  6. Het voorlopig laatste overleg staat gepland voor 2 oktober. Het zou mooi zijn als we dan een goed resultaat kunnen bereiken.
  7. Uiteindelijk willen we op basis van het door de leden gegeven mandaat komen tot een principeakkoord. Dit principeakkoord gaan we dan aan de leden voorleggen. Uiteindelijk bepalen de leden van De Unie of we hier dan mee in kunnen stemmen of niet.

Het zijn dus de leden van De Unie en de andere vakbonden die uiteindelijk bepalen wat er in de nieuwe cao afgesproken gaat worden.

Mogelijke onderwerpen

Voor de vorige cao hebben we een enquête gehouden. De uitkomsten hebben we gebruikt om te komen tot de huidige cao. Daar zitten nog wel een aantal open eindjes in zoals de werkvensters, flexibel roosteren en het herschrijven van de cao-tekst met als doel om deze beter leesbaar en eenduidiger te maken voor iedereen. Ook zullen we afspraken maken over de vergoedingen.

Met het herschrijven van de tekst zijn we inmiddels gestart onder begeleiding van een daarin gespecialiseerd bureau. Deze teksten komen dan op de cao-tafel om deze eerst goed te beoordelen. En dat gaan we ook zeker doen, zeker gezien eerdere ervaringen. De andere punten zullen onderwerp van de onderhandelingen worden. Als we hier meer input over hebben, komen we hier bij de leden op terug om de mening te vragen.

Een openstaand punt met name van toepassing op de administratieve afdelingen en de theorie. Ineens is het CBR van mening dat de overwerktoeslag die gegeven werd voor het invoeren van de pilot, nu niet meer nodig is. Strikt juridisch kan dit misschien wel kloppen, maar daarover is wat De Unie betreft het laatste woord echt nog niet over gezegd. Dit komt in ieder geval terug bij de onderhandelingen.

De voorlopige inzet van De Unie?

Veel is inmiddels al goed geregeld in jouw cao. Dit willen in ieder geval zo behouden. Daar zitten we stevig in. Geen aanpassingen meer in bestaande regelingen die we met veel pijn en moeite af hebben kunnen spreken. De Unie ziet geen gegronde reden om hier aanpassingen in te gaan doen. Wij hopen dat het CBR dit ook zo vindt. Dan blijven alleen de looptijd en de loonsverhoging nog over om te bespreken. De Unie zet in op een looptijd van één jaar. Dit is overzichtelijk en zo kunnen we tijdig reageren om veranderende omstandigheden zoals bijvoorbeeld een sterk stijgende inflatie of andere economische factoren. Voor de loonsverhoging zetten we in op koopkrachtverbetering. We kijken dan naar de ontwikkelingen van de koopkrachtcijfers in oktober en zullen inzetten op een koopkrachtverbetering van 1,5%.

Dit is de voorlopige inzet van De Unie. Voorlopig, omdat we eerst de mening en eventuele bespreekpunten willen horen. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om het formulier in te vullen, dan kunnen we dit nog meenemen in de uiteindelijke cao-voorstellenbrief naar de directie van het CBR.

Contact

Heb je naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de belangenbehartiger Gerard van der Lit via gerard.van.der.lit@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid