De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Contractcatering: Van alles wat januari 2023

25 januari 2023

In dit bericht informeer ik je over de cao’s, pensioen, RVU en het medewerkersonderzoek.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

Cao’s

In de sector zijn drie cao’s van kracht, namelijk de cao Contractcatering, de RVU-cao en de Fondsen-cao. De cao Contractcatering regelt de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in de contractcatering, hospitality en inflight. De RVU-cao regelt de (arbeids)voorwaarden rondom de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in de contractcatering. De derde cao in de sector is de Fondsen-cao. Deze cao regelt inning voor de gelden die nodig zijn om het werk in de stichtingen in de contractcatering zoals de Stichting Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering (FBA), Vakraad voor de Contractscateringbranche (Vakraad) en Stichting Opleidingen Contractcatering (OCC) mogelijk te maken. De cao-teksten van de drie cao’s zijn aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om algemeen verbindend te laten verklaren voor de sector.

Pensioen

De 2e Kamer heeft in december 2022 voor de nieuwe pensioenwet gestemd. Nu is het aan de 1e Kamer om hun oordeel erover te geven. Op 17 januari 2023 zijn ze begonnen met de behandeling van de wet. Meer hierover kan je terugvinden op https://www.werkenaanonspensioen.nl/.

Sociale partners in de horeca en contractcatering zijn in gesprek over een nieuwe pensioenregeling. Dinsdag 24 januari 2023 hebben we gesproken over de positieve effecten van het invaren van de bestaande pensioenrechten in de nieuwe pensioenregeling. Kort door de bocht kan je stellen dat de groep medewerkers die nadeel van de invoering van een nieuw pensioenstelsel (gemiddeld vanaf 45 jaar en ouder) ervaart fors afneemt en het compensatievraagstuk per leeftijdscategorie dus ook.

Ook het nabestaandenpensioen is aan de orde geweest. Partijen willen dit wel regelen maar kijken ook naar de kosten en opbrengsten ervan. Nu is het nog op vrijwillige basis maar straks zou dit in een basisvariant verplicht kunnen worden voor beide sectoren. De premieverdeling zou dan net als met de premie voor het ouderdomspensioen op basis van 50%-50% zijn. Voor de volgende bijeenkomst op vrijdag 10 maart worden een paar opties voor deze regeling uitgewerkt en praten we er verder over.

 RVU

Sinds de start van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in april 2021 hebben er 341 medewerkers een aanvraag gedaan voor de RVU. Na een check op de voorwaarden en benodigde documenten zijn er tot en met december 2022 160 aanvragen voor de RVU goedgekeurd. Er zijn twee aanvragen die alleen nog wachten op getekende werkgeversverklaring ten behoeve van de definitieve toekenning. Op de website https://www.ietsvoorjou.nu/ vind je meer informatie over de RVU.

Medewerkersonderzoek

In de aanloop naar het Cateringcongres op maandag 17 april 2023 willen sociale partners een medewerkersonderzoek houden. De uitkomsten van het onderzoek worden op het congres toegelicht aan de aanwezigen. We zijn nu nog bezig met de voorbereidingen maar in februari wordt de vragenlijst via alle werkgevers in de sector en via de vakorganisaties verspreid. Wordt vervolgd.

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben, dan kan je de belangenbehartiger Emanuel Geurts bereiken via 06-5252 2074 of via emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met de collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen je graag!

Gerelateerde berichten

Word gratis lid