De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Woondiensten: Onrealistisch

28 augustus 2023

In dit bericht is het verslag van de tweede ronde van de cao-onderhandeling te lezen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Concrete loonvraag

De Unie heeft in deze tweede ronde – zoals toegezegd – haar loonvraag geconcretiseerd. Er is een goed onderbouwde loonvraag neergelegd, te weten 12,5%, waarbij we de discussie zijn aangegaan over de aanpassingsbedragen. De Unie stelde dat 12,5% alleen mogelijk is als de aanpassingsbedragen verdwijnen, omdat anders het percentage verhoogd moet worden om überhaupt koopkracht te behouden. Daarnaast vinden wij dat er geen enkele rechtvaardigheidsgrond meer aanwezig is voor het systeem van aanpassingsbedragen. Bovendien heb je de afgelopen jaren geen, zelfs geen kleine, koopkrachtverbetering gehad. In tegendeel. Kijkend naar de factoren inflatie of koopkrachtbehoud is het logisch dat er nu een stevige loonsverhoging komt.

Aanpassingsbedrag alleen de referentiegroep is belangrijk

Onbegrijpelijk is dat Aedes enerzijds zegt wel te zien dat de medewerkers er op achteruit zijn gegaan, maar anderzijds denkt, met haar nieuwe loonbod van 7% jou en jouw collega’s volledig te hebben gecompenseerd. In de redenatie van Aedes hoef je niet gecompenseerd te worden op basis van de inflatie of het koopkrachtverlies. Aedes wil alleen kijken naar de referentiegroep van het onderzoek van vele jaren geleden. Ondanks dat je nu zwaar achterloopt op hen, wil Aedes de aanpassingsbedragen handhaven?! Op mijn vraag waarom, werd het antwoord gegeven, dat men het niet eerlijk vindt om de groep die nu nog onder het aanpassing bedrag valt hiervan vrij te stellen, terwijl een andere groep al wel heeft ingeleverd. Daarnaast duurt het nog maar twee jaar. Daarna zijn er geen aanpassingsbedragen meer en het zou de verhoudingen in de loonconstructies binnen de referentiegroep weer verstoren als men nu stopt met de aanpassingsbedragen. Met andere woorden Aedes kijkt totaal niet naar jouw koopkrachtverlies, maar alleen of ze niet “te veel” betalen in verhouding tot de referentiegroep.

Onrealistisch

Aedes leeft duidelijk in een andere wereld dan wij. Zij vindt onze looneis dan ook niet realistisch…… Het klopt dat de loonvraag hoog is, maar dat zijn de rekeningen die jij moet betalen ook. De voorspellingen voor 2024 zijn ook niet rooskleurig, de prijzen zullen blijven stijgen. Wie is hier nu niet realistisch? Eigenlijk is de boodschap van Aedes: “Ja we zien wel dat je het financieel moeilijk hebt, maar wij vinden dat je in vergelijking met de referentiegroep toch al te veel verdiend, dus je hebt de verlaging in inkomen maar te accepteren.”

Waardering voor de medewerkers, hoge werkdruk. tekort aan personeel, binden personeel

Is het realistisch van ons te veronderstellen dat Aedes de problemen genoemd in bovenstaand kopje met deze handelwijze niet zal oplossen?

Hoe nu verder?

Wij hebben Aedes verzocht om meer mandaat te halen. Dit verzoek lijkt aan dovemans oren te zijn gericht. Wij vinden het belangrijk dat een hoge loonsverhoging gegeven wordt, immers, dat is in de huidige wereld noodzaak en dat is de realiteit. Er zijn geen steekhoudende argumenten aangedragen door Aedes om de loonvraag te matigen.

We praten aanstaande 6 september verder. We vrezen echter dat het een kort gesprek zal worden!

Contact

Contact opnemen kan door een e-mail te sturen naar: edith.werger@unie.nl. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

Gerelateerde berichten

Woondiensten: Akkoord transitieplan

De Unie-leden hebben gestemd over het transitieplan welke De Unie positief had voorgelegd. Wij zijn verheugd met de redelijk hoge respons,…

Word gratis lid