De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Envalior: Afkoop Optieregeling

22 augustus 2023

De heer Guy Mestrini, Regional Lead Rewards and HR Services (EMEA) van Envalior wil graag van De Unie weten of de éénmalige afkoopsom van € 3.000,- (bruto en pro rato) akkoord is zodat Envalior zo spoedig mogelijk kan overgaan tot het uitbetalen daarvan. Van een juridische procedure over dit onderwerp is het tot op heden niet gekomen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Tijdens de kennismakingsgesprekken met de werkgeversorganisaties heeft Envalior, onder andere, het afhandelen van het openstaande item rondom het personeelsoptieplan voor DSM-medewerkers ter sprake gebracht. Envalior is nog steeds bereid € 3.000,- als éénmalige regeling te betalen als compensatie voor het vervallen van het optieplan en wil graag weten hoe de leden van De Unie, werkzaam bij Envalior daar nu tegenaan kijken. 

Envalior legt uit dat de reden daarvoor is dat het oorspronkelijke aanbod van een betaling van € 3.000,-  was gedaan in de context van en afhankelijk van het bereiken van een overgangs-cao voordat het verkoopproces van DSM Engineering Materials werd afgesloten. Het verkoopproces is inmiddels afgesloten en helaas is er geen overeenstemming bereikt over een overgangs-cao. Envalior is echter bereid om het aanbod nog één keer te verlengen tot uiterlijk 11 september 2023. Daarna vervalt het aanbod en kunnen er geen rechten meer aan ontleend worden. Daarnaast geeft de werkgever ter overweging er rekening mee te houden dat het in de huidige omstandigheden waarschijnlijk is dat een dergelijke compensatie niet op dit niveau zou worden aangeboden.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te kunnen stemmen over dit aanbod. De leden kunnen hun stem uitbrengen vóór 1 september 2023, 12.00 uur.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger John Kapteijn, via john.kapteijn@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Envalior: cao

Op 17 november 2023 hebben wij de leden gevraagd uit te spreken over het onderhandelingsresultaat zoals dat op 16 november…

Envalior: Cao 2023-2024

Binnen 10 dagen na onderhandelingsronde III op 11 oktober 2023 zou Envalior reageren op de voorstellen van de gezamenlijke vakbonden….

Word gratis lid