De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

MN: Cao eindbod werkgever

06 december 2023

De cao-onderhandelingen zijn op 5 december 2023 tot een abrupt eind gekomen. De werkgever legde een eindbod op tafel. Een eindbod wil zeggen dat de werkgever niet bereid is om verder te onderhandelen en hetgeen is voorgelegd, zijn maximale bijdrage is aan jouw arbeidsvoorwaarden.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Taai onderhandelingsproces

Het was inmiddels de vierde cao-onderhandelingsdag waarbij ik het proces niet anders kan omschrijven dan: “taai-taai”. Daarnaast vonden er wijzigingen plaats in de werkgeversdelegatie en werd er geschoven met de agenda. Wat De Unie vooral stoort is dat de werkgever met een percentage komt, waarmee hij diverse doelen wil bereiken. In eerste instantie lag die rond de 4% en gisteren lag dat op maximaal 6%. De vakorganisaties mochten alleen nog spreken over de verdeling van dit percentage over alle voorgestelde doelen.

Mandaat vanuit de aandeelhouders

Vanuit de werkgeversdelegatie was voor het eerst de directeur Pensioenen vertegenwoordigd. Hij schetste het verlies van MN en het mandaat dat MN heeft meegekregen van zijn aandeelhouders. Hiermee gaat het dus vooral om een mandateringsvraagstuk. Wanneer dat ontoereikend is, heeft het voor ons geen zin om het over een verdelingsvraagstuk te hebben.

Hoe kijkt De Unie naar het eindbod

Wij hebben bij de werkgever aangegeven verbaasd te zijn over het uitgebrachte eindbod. Ook hebben we aangegeven om over dit eindbod met onze leden in gesprek te gaan. Afhankelijk van hetgeen wat de leden hiervan vinden, nemen wij vervolgstappen.

Hoe ziet het verdelingsvraagstuk van de werkgever eruit

Het mandaat van 6% bevat onderdelen die niet tot de loonkosten maar tot de overige bedrijfskosten behoren. Hierbij stellen wij dat een aantal posten ‘interne-hygiëne’ maatregelen zijn en weinig van doen hebben met jouw loon. Immers onkostenvergoedingen zijn er om je tegemoet te komen in de kosten die je voor de baas maakt en staan los van ‘beloning’.

De Unie is geen voorstander van verdere nivellering

Ook is De Unie geen groot voorstander van nivellerende maatregelen (nominale bedragen). Hierbij krijgen de laagste inkomens procentueel meer. Juist de laagste inkomens zijn in het afgelopen jaar door overheidsmaatregelen gecompenseerd. De middeninkomens leveren in door het uitblijven van overheidsmaatregelen.

Ledenbijeenkomst

Hoe verder? De Unie had een loonvraag weggelegd van 10,3%. Wij vinden de kloof tussen onze vraag en hetgeen MN aan structurele verhoging biedt groot. Maar wat is de mening van de leden? Hierover gaan wij met de leden in gesprek. Hiervoor plannen we een bijeenkomst voor onze leden. Daarna kunnen we pas goed overzien hoe we willen reageren op het eindbod van de werkgever. Lees hier het eindbod van de werkgever.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met de belangenbehartiger Joop Voesten via e-mail joop.voesten@unie.nl  

Gerelateerde berichten

MN: Uitslag stemming cao 2024

Tot en met donderdag 11 januari kon er gestemd worden over het eindbod dat MN op tafel heeft gelegd. De…

MN: Eindbod cao verhoogd

De werkgever heeft het eindbod verhoogd met een half procent op het structurele loon. Dat vraagt om een verklaring die…

MN: Cao voortgang

Wij nodigen je uit voor een online ledenbijeenkomst op woensdag 13 december om 15:00 uur. Ook stellen we jouw fysieke aanwezigheid…

Word gratis lid