De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Sabic Limburg: cao 2023-2024

30 juni 2023

Er zijn onderhandelaars die pas communiceren met informatie als de onderhandelingen tot een akkoord, een resultaat of een eindbod hebben geleid. Er zijn ook onderhandelaars die de achterban graag meenemen in het proces en tussentijds van informatie voorzien. Soms is het eerste traject beter en soms ontkom je niet aan het tweede. Het is wel zaak dit onderling af te stemmen omdat er anders een haasje-over-effect optreedt. Niemand wil het graag van een ander horen en het is vaak al helemaal niet gewenst dat de informatie onderling verschilt.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

 

Voorstel

Op 15 juni 2023 hebben we in ieder geval binnen onze bedrijfsledengroep (BLG) het voorstel van de werkgever van 1 juni ontvangen:

  •  Een structurele loonverhoging van 5% te verhogen met  een structurele loonverhoging met 3% extra. Echter aan die extra 3% verbindt de werkgever drie voorwaarden:
  • Twee voorwaarden houden ontziemaatregelen opschuiving met de AOW in:
    Gaat de AOW drie maanden later in dan gaan de ontziemaatregelen ook drie maanden later in. Beleidsmatig ligt dat al niet zo lekker.
  • De derde voorwaarde heeft te maken met behelst een verkoop van verlofrechten en dat pakt voor de diverse te onderscheiden groepen verschillend uit:
    PloegendienstenVlaggendienst – In dienst vóór 1 januari 2015 – In dienst na 1 januari 2015. Werkgever beoogt overigens hiermee verschillen ook weg te werken.

Op donderdag 29 juni is hierover gesproken met onze BLG.

De conclusie was dat het voor deze cao een onbegaanbaar pad is. Prioriteit moet liggen bij een acceptabele loonsverhoging, minimaal marktconform, kortom een fatsoenlijk bod. De voorgestelde ruil is zelfs niet in het belang van het bedrijf. Men voorziet een puinhoop. De sigaar-uit-eigen-doos werd al genoemd. Inmiddels is de indruk gewekt dat Sabic tweedracht wil zaaien.

De neiging is om voor de komende cao ons te concentreren op de structurele loonsverhoging. Afgezien van een aantal verbeteringen, alle secundaire zaken te houden zoals ze zijn. De overige onderwerpen kunnen dan vervolgens in alle rust en weloverwogen bekeken worden in de komende maanden.  De leden worden bij verdere ontwikkelingen geïnformeerd.

Zodra er meer bekend is worden de leden hierover geïnformeerd.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht stuur dan een  email naar de belangenbehartiger, John Kapteijn, via john.kapteijn@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid