De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NXP Semiconductors: Cao 2023-2024 stagnatie van de onderhandelingen

05 februari 2024

In het bericht van 18 januari 2024 heb ik grote lijnen de stand van zaken geschetst na onderhandelingsronde III.

  • De lijst met “wisselgeld” was teruggebracht tot een beperkt aantal hoofdzaken op thema’s als werkdruk en duurzame inzetbaarheid. Een integrale aanpak is nog ver te zoeken. Dat er een samenhang is tussen bedrijfs-AOW, generatiepact, extra verlof voorafgaand aan pensioen et cetera, is duidelijk.
  • De geboden structurele loonverhoging bleef steken op 3% per 1 maart 2024 en dat voor een cao voor de duur van 14 maanden in plaats van 12 maanden.
  • Bonussen bleven ook zoals ze waren.
Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Werknemersorganisaties zouden zich gaan beraden hoe we hierop gaan reageren.

Het overleg op 24 januari is afgeblazen, omdat er weinig vertrouwen was dat dat ons veel verder zou brengen.

Hoe kijken de leden aan tegen deze stand/gang van zaken? Dat hebben jullie laten weten!

Uit de reacties van de leden valt af te leiden dat het aanbod van 3% veel te weinig is. Zeker gezien de inflatiecijfers en zeker voor een contract met een looptijd van 14 maanden. Sommige leden doen de suggestie dan maar de bonusregeling onveranderd te laten (voor dit cao-jaar). Men is voorstander van een hogere collectieve loonstijging (structureel).

Het is teleurstellend dat de werkgever niet wil bewegen richting een reëel voorstel. Er zijn leden die langzamerhand het voorbereiden van acties op z’n plaats vinden en desnoods aan wensen te sluiten bij eventuele acties van collega bonden.

Er gaan miljoenen naar aandeelhouders en dit lijkt ten koste te gaan van diegenen die de winst mogelijk maken. Dit wordt in toenemende mate als “niet te verkopen” ervaren. Naast het verminderen van de werkdruk en een mogelijkheid vervroegd met pensioen te gaan, vinden leden dat een structurele loonstijging binnen een contract van 12 maanden minimaal tussen de 4,5 en 5% dient te liggen. De leden wensen de onderhandelingsdelegatie veel succes.

Eendracht maakt macht, maar het vergt het een en ander om het werknemersfront gesloten te houden. Zoals het er nu naar uitziet, willen we donderdag 8 februari 2024 laten zien dat we serieus genomen willen worden. Dit zal plaats vinden in Nijmegen tijdens de inkomende en uitgaande ploegen. Leden in dagdienst geven wij ter overweging deze manifestatie te steunen.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger, John Kapteijn, via john.kapteijn@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid