De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Pensioennieuws III

09 oktober 2023

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. De pensioenregeling moet aangepast worden aan de nieuwe wetgeving. Er wordt nu hard gewerkt om dit voor te bereiden. De Unie betrekt de leden nauw bij deze besluitvorming.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Niet iedereen is goed thuis in pensioenen. Om iedereen de kans te bieden straks een weloverwogen stem uit te brengen, wil ik daarom periodiek wat achtergrondinformatie geven. Begin juli en begin september 2023 heb je informatieve ledenberichten over pensioen ontvangen. Dit derde informatieve ledenbericht gaat over de contractkeuze. Kiezen we voor de solidaire of voor de flexibele premieregeling?

Premieregeling, hoe zat dat ook alweer?

In het vorige bericht met pensioeninformatie heb ik uitgelegd dat je huidige regeling een zogenaamde uitkeringsregeling is. Voor elke euro premie die jij en ING inleggen, zegt het Pensioenfonds je een bedrag toe dat je na je pensionering levenslang uitgekeerd krijgt. Dit bedrag zie je ook terug op de UPO (Uniform Pensioen Overzicht) dat je elk jaar van je pensioenfonds ontvangt. Deze uitkeringsregeling verdwijnt. De WTP schrijft voor dat werkgevers en werknemers alleen een premieregeling mogen overeenkomen.

Bij een premieregeling wordt de premie niet direct omgezet in een pensioenaanspraak. De premie wordt bijgeschreven bij je persoonlijke pensioenvermogen. Jouw persoonlijke pensioenvermogen wordt belegd door het pensioenfonds. Het doel is natuurlijk dat je persoonlijke pensioenvermogen hierdoor groeit.

Keuze uit twee premieregelingen

In de WTP zijn twee verschillende premieregelingen uitgewerkt, daar moeten we uit kiezen. Deze premieregelingen worden aangeduid als de Flexibele premieregeling en de Solidaire premieregeling. Het verschil tussen beide regelingen is beperkt en zeker door de keuzemogelijkheden die de wet binnen deze twee hoofdvarianten biedt, kan dat verschil nog kleiner gemaakt worden

We kiezen dus niet alleen tussen twee premieregelingen, maar moeten ook besluiten welke instrumenten toegevoegd worden. Enkele voorbeelden: Wat is het gewenste niveau? Welke risico’s wil je nemen en zijn die individueel of collectief? Willen medewerkers zelf bepaalde keuzes maken?

Beide premieregelingen hebben sterke kanten. De verschillen zitten vooral in individuele keuzemogelijkheden; de instrumenten voor risicodeling. Deze verschillen zal ik hieronder toelichten.

Verschil Keuzemogelijkheden

Bij de solidaire premieregeling besluit het pensioenfonds over de collectieve beleggingen. Dat is nu ook het geval. Er verandert in dit opzicht dus niets.

In de flexibele premieregeling kan het pensioenfonds je meer keuzemogelijkheden geven. Je kunt kiezen voor de standaard die het pensioenfonds aanbiedt. Maar je krijgt ook de ruimte om iets voorzichtiger te zijn met je beleggingen of om juist iets meer risico’s te nemen. Ook kun je in de flexibele premieregeling op de pensioendatum kiezen tussen levenslang een vaste uitkering of een uitkering die jaarlijks wordt aangepast op basis van de beleggingsresultaten.

Verschil Risicodeling

Om te beginnen: beide premieregelingen kennen een solide basis van risicodeling en solidariteit. De verschillen hangen samen met de individuele keuzevrijheid.

In een pensioenregeling onderscheidt je twee fasen: de opbouwfase (je werkt en bouwt daardoor pensioen op) en de uitkeringsfase (je ontvangt maandelijks een pensioenuitkering). In de Flexibele premieregeling kan je in de uitkeringsfase je risico’s samen met de andere deelnemers dragen. De Solidaire premieregeling is zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase een collectief systeem.

Standpunt van De Unie

De Unie heeft geen principiële voorkeur voor één van beide premieregelingen. We willen een regeling afspreken die past bij de medewerkers van ING. En die een zo goed mogelijke uitkering oplevert in een juiste verhouding met de te lopen risico’s.

De onderhandelingen gaan over de vraag welke instrumenten worden ingezet, hoe dit wordt vormgegeven en welke combinatie van instrumenten goede uitkomsten geven. We zullen de leden te zijner  tijd informeren over de onderhandelingen en ze betrekken bij de te maken keuzes.

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid