De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Cao Grafimedia: 3e onderhandelingsronde. Het schiet nog niet echt op!

08 maart 2024

Wij hebben vele reacties ontvangen naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief. De reacties waren stevig. Vooral op het thema loon en de afbouw van de PT in het nieuwe loongebouw. Deze feedback hebben wij uiteraard meegenomen naar de onderhandelingstafel. 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Afgelopen dinsdag 6 maart was de derde onderhandelingsronde voor de nieuwe cao Grafimedia. Tijdens dit derde cao-overleg hebben wij als De Unie en andere vakbonden de werkgeversdelegatie KVGO een formele, maar stevige reactie gegeven op het door hun gedane eerste voorstel voor de nieuwe cao Grafimedia.

Wij hebben de werkgeversdelegatie op basis van de reacties een tegenvoorstel gedaan dat bestaat uit de volgende punten, gebaseerd op de 9,3% die eerder gevraagd hadden:

Looptijd

Een looptijd van 18 maanden van 1 april 2024 tot 1 oktober 2025.

Loon

Per 1 mei 2024 7%
Per 1 oktober 2024 3%
Per 1 januari 2025 4%

En dan nog de € 100,- nominaal voor koopkrachtverbetering.

Invoering nieuw functiehandboek en bijbehorend loongebouw

Hier willen wij nog graag eerst uitgebreid bij stil staan omdat wij graag een goed beeld krijgen over de uiteindelijke totale impact hiervan. Waarbij wij weer hebben aangegeven als hierdoor er voor een medewerker sprake zal zijn van een persoonlijke toeslag deze voor ons altijd moet meestijgen met toekomstige loonsverhogingen. En dat er dus geen sprake kan zijn van een eventuele afbouw. Niemand mag er op achteruit gaan. Verder hebben wij aangegeven dat wij de overige punten uit onze voorstellenbrieven zeker nog niet van tafel halen.

Nieuw voorstel van de werkgevers

Na een lange schorsing heeft de werkgeversdelegatie ons een nieuw tegenvoorstel gedaan. Werkgevers geven aan dat ze wel een gevoel hebben wat er bij de medewerkers leeft. Maar ze vinden ook dat we niet moeten negeren dat het niet goed gaat in de sector. Het aantal faillissementen neemt behoorlijk toe. Ondanks dit alles geven de werkgevers aan dat ze wel graag goede afspraken met ons willen maken. Maar dat moet dan financieel wel kunnen. “Bruin” kan het volgens werkgevers dan ook niet trekken zoals ze dit zelf omschreven. Onderstaand hun tegenvoorstel.

Looptijd

Een looptijd van 18 maanden van 1 april 2024 tot 1 oktober 2025.

Loon

Per 1 juli 2024: 5%
Per 1 januari 2025: 2%
Per 1 juli 2025: 1%

Invoering nieuw functiehandboek en bijbehorend loongebouw

Hierin zijn de werkgevers ons wel tegemoetgekomen. Ook de werkgevers zijn van mening dat de indeling zorgvuldig moet gaan gebeuren. Men wil hier dan ook de komende cao-periode voor gebruiken. Het voorstel is om het nieuwe functiegebouw te implementeren waarbij bedrijven geholpen gaan worden om een zorgvuldige indeling voor werknemers te garanderen. Als partijen (vakbonden en werkgevers) krijgen wij hierdoor dan een goed beeld hoe de nieuwe indeling zich gaat verhouden ten opzichte van het nieuwe loongebouw. Pas daarna kunnen we beoordelen wat de impact is op de salarissen en hoe we daar dan oplossingen voor kunnen zoeken om het nieuwe loongebouw zonder dat de werknemers erop achteruitgaan in de cao implementeren.

Wij hebben de werkgeversdelegatie aangegeven dit voorstel te gaan delen met onze leden, bij deze dus. Wij vinden het erg mager allemaal, maar we weten ook dat het niet goed gaat in de sector. Maar willen wij van de leden horen wat zij hiervan vinden. Wij zullen dan ook pas met een reactie naar de werkgevers komen tijdens het volgende overleg. Dit volgend overleg zal zijn op vrijdag 15 maart.

Wij zijn nog steeds in onderhandeling dus, maar horen heel graag wat de leden van het door werkgevers gedane voorstel vinden. Want het gaat om de arbeidsvoorwaarden.

Als je vragen of opmerkingen hebt, dan kan je deze kwijt bij de belangenbehartiger Gerard van der Lit via gerard.van.der.lit@unie.nl

Gerelateerde berichten

Grafimedia: Cao-overleg gestart

De Unie heeft inmiddels het eerste overleg gehad met de werkgevers over de nieuwe cao in de Grafimedia. We hebben de…

Word gratis lid