De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

VDL Nedcar: Laatste stand van zaken

15 mei 2023

De afgelopen weken waren spannend en onzeker voor iedereen die bij VDL Nedcar betrokken was. In dit bericht brengen wij je op de hoogte van de stand van zaken op dit moment. Je hoort veel informatie en er gaan berichten rond in de fabriek die gewoon niet kloppen of slechts deels waar zijn. Laat je niet gek maken door alles wat er verteld wordt maar hou vast aan de informatie die van ons komt. Met onderstaand “vraag en antwoord” hopen wij je inzicht te geven in de huidige situatie.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

Is VDL Nedcar ingegaan op het ultimatum van De Unie?

Nee, dat is niet gebeurd en op basis daarvan kunnen de leden van De Unie ook deelnemen aan de nieuwe acties van de vakorganisaties wanneer dat weer aan de orde is. Vanaf dat moment kunnen de leden met een Compleet of Extra lidmaatschap die aan de nieuwe stakingsacties deelnemen ook een stakingsuitkering aanvragen. Wanneer het zover is zullen we de leden verder informeren over hoe je dat kunt doen.

Is er sprake van een akkoord tussen VDL Nedcar en de bonden

Nee, er is (nog) geen sprake van een akkoord tussen VDL Nedcar en de bonden. Er is door VDL Nedcar een berekening op tafel gelegd om de ontslagvergoeding vast te stellen.

Zijn de lopende acties gestopt?

De acties zijn niet gestopt maar opgeschort. Als wij er in de komende onderhandelingen niet uitkomen, kunnen onze leden meteen oproepen worden tot acties. Mede door afgelopen stakingsdagen is VDL Nedcar onder druk gezet met een beweging naar onze kant te komen. Dat is informeel gebeurd en daarom zijn de acties voorlopig opgeschort. Bovendien wil opschorten zeggen dat er op ieder moment weer tot stakingen kan worden opgeroepen als dat nodig is. Ons ultimatum blijft dan nog steeds van kracht.

Waarom duurt het allemaal zo lang?

We hebben veel kostbare tijd verloren door de opstelling van VDL Nedcar in het voorafgaande (onderhandelings-)proces. Ook hebben we veel tijd moeten steken in het aan tafel krijgen van de directie om te gaan onderhandelen over een aangepast sociaal plan. Uiteindelijk heeft VDL Nedcar een beweging gemaakt en nu pas kunnen we echt met het maken van afspraken beginnen. We willen graag goede afspraken maken!

Wie bepaalt of er straks een akkoord is?

De leden van de vakbonden, hebben de laatste stem in dit hele verhaal. Als wij straks denken of vinden dat we de afspraken aan jullie kunnen voorleggen dan zullen we dat doen in ledenvergaderingen met de goede uitleg daarbij. Als onze leden het akkoord vinden, liggen de afspraken vast. Als het resultaat onvoldoende wordt beoordeeld, dan bepalen we samen wat het vervolg gaat zijn.

Waarover moeten we dan nog praten/onderhandelen?

Eigenlijk over alles in het sociaal plan waar wij aanvullende afspraken over willen maken. Tot op dit moment is er alleen inhoudelijk gesproken over de berekening van de ontslagvergoeding. Wij willen een verhoging van de ontslagvergoeding en die ligt er nu pas. Alle andere onderwerpen uit ons ultimatum moeten we nog bespreken. Denk daarbij aan de looptijd van het sociaal plan, de positie van ouderen, geen verplichting om bij andere VDL-bedrijven te gaan werken et cetera.

Druk op de bestuurders en kaderleden

Wij snappen heel goed dat de medewerkers van VDL Nedcar graag snel duidelijkheid willen over de toekomst. Druk leggen op de vakbondsbestuurders en de kaderleden helpt echter niet om het proces goed en zorgvuldig te doen. Ook doen wij een oproep aan jullie allemaal om het vooral netjes en beheerst te houden. Je mag best ontevreden zijn over de gang van zaken maar ga het gesprek aan met respect voor elkaars mening!

We weten niet om hoeveel ontslagen het gaat?

Op dit moment weten wij niet over hoeveel ontslagen we praten. VDL Nedcar is nog steeds bezig om nieuwe klanten binnen te halen en als dat wel lukt dan ziet het ontslag-plaatje er anders uit. Het is dus van groot belang dat VDL Nedcar nu snel met duidelijkheid komt over de exacte plannen en feiten.

Foute communicatie

Wij krijgen berichten dat er allerlei informatie over dit proces op de werkvloer terechtkomt. Vaak is dit onjuiste informatie. Dat zorgt voor onnodige onzekerheid en boosheid. Dat snappen wij heel goed, maar laat je niet gek maken door allerhande briefjes, lijstjes met bedragen die je zou krijgen et cetera. Het is pas definitief als wij het aan de leden hebben voorgelegd. Wij hebben de directie van VDL Nedcar verzocht om niet mee te werken aan het voortijdig naar buiten brengen van informatie.

Wij willen nu zo snel mogelijk stappen zetten

Wij hebben VDL Nedcar laten weten dat de acties zijn opgeschort en dat wij nu zo snel mogelijk tot goede afspraken willen komen. Ook wij hebben te maken met de lastige periode waarin we nu zitten met diverse feestdagen en brugdagen. De verwachting is dat we 2 tot 3 hele dagen nodig hebben om alles goed op de rails te krijgen en dan kunnen we naar de leden om de inhoud te bespreken. Blijf de berichten tussentijds dan ook goed volgen.

Afsluitend

Wij hopen je met deze informatie een beetje meer inzicht te hebben gegeven in het proces waarin wij nu zitten. Wij doen er alles aan om tot goede afspraken te komen voor een aangepast sociaal plan.

Contact

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kun je contact opnemen met de belangenbehartiger Suat Koetloe via e-mail suat.koetloe@unie.nl of door te bellen met 06-5252 2061.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid