De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Holland Casino: Cao-akkoord

19 september 2023

De Unie heeft haar leden al eerder geïnformeerd over het cao-onderhandelingsresultaat dat we met Holland Casino hebben bereikt. De onderhandelingen zijn officieel op 7 juni 2023 begonnen en op 17 juli voortgezet. Daarna vonden op 23 en 24 augustus nog twee rondes plaats. We hebben daarna een samenvatting gegeven van de afspraken en zijn specifiek ingegaan op de afspraken over loon.

Word vandaag nog lid en stem mee!

 

Het onderhandelingsresultaat

De vijfde ronde vond plaats op 13 september; de teksten van het cao-protocol met Holland Casino hebben we toen verder uitgewerkt. Dit protocol kun je hier lezen met hier de salaristabellen.

Alle leden mogen stemmen over het onderhandelingsresultaat. Hieronder leggen we de hoofdlijnen van het cao-resultaat naast onze inzet.

Loon
Holland Casino had sterk de voorkeur voor een cao van anderhalf jaar en wilde ook een nominaal bedrag in euro’s afspreken dat iedereen krijgt.

Afhankelijk van je positie in het salarishuis is de loonsverhoging tussen de 11,1% en 13,3% voor een cao van anderhalf jaar. Aan de hand van de tabel kun je zien wat je er structureel bij krijgt.

De Unie heeft niet haar gehele inzet binnengehaald, maar constateert wel dat de cao-verhoging al in de komende 15 maanden wordt uitgekeerd. De Unie is positief over het resultaat op het gebied van loon, ook omdat de afgesproken loonsverhoging boven het gemiddelde ligt van wat er op dit moment in de BV Nederland wordt afgesproken.

De Unie krijgt vragen waarom de loonsverhoging niet in zijn geheel direct per 1 oktober 2023 wordt uitgekeerd. In bijna elke cao in Nederland worden afspraken gemaakt, waarbij de percentages worden verdeeld over verschillende data binnen de cao-periode. Bedrijven willen extra loonkosten verdelen over verschillende boekjaren, Holland Casino is hierop geen uitzondering.

Vergoeding voor mensen in een 24/7 rooster
Medewerkers die in een 24/7 rooster werken, krijgen voor de uren tussen 04:00 uur en 07:00 uur een extra toeslag van 100%.

Mogelijkheid verlofsparen
Vanaf 2024 is het mogelijk om verlof te sparen. Dit betreft dan bovenwettelijke vakantie-uren die in een aparte pot worden geplaatst om op te nemen voor langdurig verlof, een sabbatical of mantelzorg.

Verlenging compensatie reiskosten SP (Horizon)
Gedurende de cao-periode zal deze afspraak worden verlengd voor betrokkenen.

Aanvullende afspraken inzake RVU
In de nieuwe cao kun je voortaan kiezen of je de RVU-uitkering maandelijks of in één keer wilt ontvangen.

Onderzoek naar uitbreiding varianten generatiepact
De Unie had een directe invoering van een extra variant voorgesteld. Dat hebben we voor deze cao nog niet binnen kunnen halen. Wel is er een onderzoeksvraag opgesteld die het mogelijk maakt om gedurende de duur van de cao extra varianten in te voeren. De Unie blijft zich inzetten om dit doel te bereiken en heeft hiertoe al een voorstel bij Holland Casino neergelegd.

Bezetting en flexibiliteit

Holland Casino wil in overleg met vakbonden en OR over flexibiliteit en bezetting. De uitkomst hiervan wordt uiteindelijk aan de leden voorgelegd. De Unie vindt het idee van aantrekkelijk werkgeverschap positief, maar zal heel expliciet de discussie voeren vanuit het oogpunt van de huidige medewerkers van Holland Casino en daarbij inzetten op verbetering van de werk- en privébalans. Voordat dit onderzoek daadwerkelijk begint, zal er een onderzoek plaatsvinden onder het gehele personeel. Hieruit moet blijken waaraan jullie behoefte hebben.

Eindconclusie

Het resultaat inzake loon mag er zijn en past als resultaat van onderhandelingen binnen het beleid van De Unie. Het is jammer dat over het generatiepact en de uitbreiding reiskosten geen concrete afspraken zijn gemaakt. Dat geldt gelukkig wel voor diverse andere zaken waaronder de 24/7 regeling, de aanvullende afspraken RVU, verlofsparen en de verlenging reiskostenregeling. Bovendien is het bijzonder dat alle afspraken alleen maar verbeteringen zijn, er wordt in deze nieuwe cao niets versoberd.
De Unie legt dit resultaat dan ook met een positief advies aan haar leden voor. Zij hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Word vandaag nog lid en stem mee!

 

Contact

Contact opnemen kan door een e-mail te sturen naar: victor.kloos@unie.nl. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

Gerelateerde berichten

Holland Casino: Cao-resultaat

De Unie heeft het cao-onderhandelingsakkoord voorgelegd aan de leden. Zij hebben immers het laatste woord. De leden konden tot afgelopen…

Word gratis lid