De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: cao voorbereiding fase 2 Pensioen

19 december 2023
Rabobank

Op maandag 4 maart 2024 starten de onderhandelingen voor fase II. Deze tweede fase gaat over jouw nieuwe pensioenregeling. In dit bericht geven wij informatie over de voorbereiding door de kaderleden van De Unie.  Wij vragen ook om input, zodat de kaderleden gedragen besluiten kunnen nemen.

Word gratis lid!

 

WTP

Op 1 juli 2023 is een nieuwe pensioenwet aangenomen, de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Deze wet verplicht cao-partijen om uiterlijk op 1 januari 2025 een transitieplan op te leveren. Dit transitieplan is de route waarlangs de pensioenregeling wordt aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Wat verandert er?

Het pensioen wordt straks opgebouwd in een beschikbare premieregeling. De pensioenuitkering kan daardoor jaarlijks verschillen. Dat is de keuze van de wetgever. De Unie heeft je hier al informatie over gestuurd. Wil je dat nog eens nalezen, dat kan hier en hier en hier.

Veel blijft wel hetzelfde. De pensioenpremie zal gelijk blijven. Je blijft pensioen opbouwen in een pensioenfonds. Bepaalde risico’s blijven delen met de collega’s. Zo kunnen we ervoor zorgen dat collega’s die arbeidsongeschikt worden toch een goed pensioen krijgen. En we zorgen ervoor dat je persoonlijke pensioenvermogen niet leeg raakt.

Keuzes

Er zijn verschillende dilemma’s waar De Unie samen met jou een standpunt over moet innemen.

Het Nabestaandenpensioen moet ingrijpend gewijzigd worden. Ook moeten we nog besluiten nemen met betrekking tot het invaren van de opgebouwde pensioenen. Hier komen we nog op terug. Het dilemma waar we nu een mening over vragen is de keuze tussen de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling.

Keuze solidaire en flexibele premieregeling

We moeten de nieuwe pensioenregeling baseren op óf de flexibele premieregeling óf de solidaire premieregeling. Beide regelingen lijken sterk op elkaar. We kijken natuurlijk goed met welke regeling we het hoogste pensioen kunnen bereiken, hoe we een zo stabiel mogelijke uitkering realiseren en hoe we alle deelnemers eerlijk behandelen. Dit kan in beide regelingen goed geregeld worden, maar er zijn ook andere criteria om te kiezen voor een van beide regelingen. Door deze enquête in te vullen geef je input aan de kaderleden om een besluit te nemen.

Je kunt de enquête hier invullen.

Aanpassing cao-fase 1

Fase 1 van de cao is afgerond. Een groot aantal leden gaven aan dat de afspraak voor een eenmalige uitkering vreemd uitwerkt voor medewerkers die gedurende het jaar vanuit een uitzendbaan bij Rabobank overgestapt zijn naar een vast dienstverband. Dit was een onbedoeld onderscheid. De Unie heeft hierover gesproken met Rabobank. Er is een oplossing gevonden, Rabobank berekent uit coulance de eenmalige uitkering ook over de direct voorafgaande maanden gewerkt voor een uitzend– of detacheringsbureau, (alleen als het bureau de Uitzend-cao toepast). Wij hopen dat de betrokken leden tevreden zijn met deze oplossing.

Contact

Als je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebt, kun je ons bereiken via inge.de.vries@unie.nl

 

 

Gerelateerde berichten

Rabobank

De Unie Rabobank Mediatheek

1. Waarom een nieuw pensioenstelsel Een uitleg van jouw werkgever Rabobank over het waarom van een nieuwe pensioenregeling.    …

Word gratis lid