De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Informatie pensioendossier

03 juli 2023

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Dit betekent dat de pensioenregelingen van alle werkgevers in Nederland uiterlijk 1 januari 2028 aan deze wet dienen te voldoen. Rabobank en de vakorganisaties zijn dit jaar in samenwerking met het Rabobank Pensioenfonds een project gestart om met elkaar een pensioenregeling te ontwerpen die voldoet aan de wettelijke regels van het nieuwe pensioenstelsel en te beoordelen wat de impact is van deze wijziging voor medewerkers en voormalig medewerkers.

Werk jij bij Rabobank? Word nu gratis compleet lid!

 

Werkgroepen

Het project wordt uitgevoerd door twee werkgroepen. Een pensioenwerkgroep en een communicatiewerkgroep. De communicatiewerkgroep produceert de voorlichting en informatie aan de medewerkers en andere deelnemers van het Rabobank Pensioenfonds. In deze werkgroep zitten (vertegenwoordigers van) werkgever en pensioenfonds, De Unie namens de gezamenlijke vakorganisaties, deskundigen en kaderleden.

De pensioenwerkgroep is ingericht om de besluiten van cao-partijen voor te bereiden. In deze werkgroep werken dezelfde groepen samen. Het besluit over de nieuwe pensioenregeling wordt uiteindelijk genomen door sociale partners; Rabobank en drie vakorganisaties.

Tijdspad

We streven naar een onderhandelingsresultaat op 1 juli 2024. Waarom zo snel is dan een logische vraag. De wet geeft immers ruimte tot 1 januari 2028? Dat klopt, maar het transitieplan moet uiterlijk op 1 januari 2025 ingediend zijn bij DNB. Dus de planning van 1 juli 2024 geeft ons iets meer ruimte voor de uiterste datum. In dit transitieplan leggen cao-partijen alle besluiten vast met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling en de overgangsafspraken.

Transitieplan

Enkele voorbeelden van besluiten die genomen moeten worden: kiezen we voor de solidaire of de flexibele premieregeling, of is er nog een ander alternatief? Kiezen we voor invaren of niet? Als we invaren, hoe verdelen we de buffers? Zijn aanvullende afspraken over de compensatieregeling nodig? Hoe regelen we het nieuwe Nabestaanden Pensioen?

Jouw rol

Jij beslist mee over de nieuwe pensioenregeling. Dat meebeslissen gaat in stappen. De Unie wil vanuit de communicatie werkgroep zorgen voor goede communicatie, zodat jij weet wat invaren betekent of welke keuzes er zijn voor het Nabestaanden Pensioen. Via peilingen kunnen we de ideeën van de leden uitvragen. Daarmee heb jij invloed op het ontwerp van de nieuwe pensioenregeling. De uiteindelijke stemming zal rond 1 juli 2024 zijn, of eerder als de cao-partijen er sneller uit zijn.

Wat verandert er voor deelnemers van Rabobank Pensioenfonds?

Op dit moment verandert er nog niets voor deelnemers van het Rabobank Pensioenfonds. De huidige pensioenregeling blijft gelden. Deze regeling is al wel gestoeld op het nieuwe stelsel: alle deelnemers die op 1 januari 2023 in dienst zijn bij Rabobank, DLL, BPD of Obvion, of vanaf die datum in dienst zijn gekomen, bouwen vanaf dat moment een pensioenkapitaal op. Dat is zoals de nieuwe wetgeving ook voorschrijft voor pensioenregelingen straks.

Geef jouw mening over risico’s van beleggen

Het pensioengeld wordt belegd. Dit doet Rabobank Pensioenfonds aan de hand van het beleggingsbeleid. Dit beleid komt mede tot stand op basis van inbreng van deelnemers.

Alle deelnemers van het Rabobank Pensioenfonds hebben rond 15 juni 2023 een vragenlijst ontvangen om aan te geven hoe zij kijken naar risico’s die gepaard gaan met beleggen en welke risico’s zij naar verwachting financieel kunnen dragen. Dit is het risicopreferentieonderzoek. Er zijn al ruim 12.000 deelnemers die de vragenlijst hebben ingevuld. Mocht je nog niet in de gelegenheid zijn geweest; de vragenlijst is nog in te vullen tot vrijdag 7 juli a.s. De uitslag van het risicopreferentieonderzoek zal ook gebruikt worden door de pensioenwerkgroep. Dit onderzoek geeft ook informatie over wat deelnemers verwachten van de nieuwe pensioenregeling.

Vragen

Algemene informatie over de belangrijkste wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel, vind je hier: Nieuwe pensioenwet: wat betekent het voor u? | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Informatie van de VCP, de vakcentrale waar De Unie bij is aangesloten, kun je hier vinden: https://www.vcp.nl/dossiers/pensioenen/

Heb je vragen over jouw pensioen? Je kunt hier natuurlijk ook contact over opnemen met De Unie. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Rabobank: Pensioennieuws II

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we verder gaan met het traject…

Word gratis lid