De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Online stakingsbijeenkomst 4 april over nieuw cao-bod

03 april 2023

Online stakingsbijeenkomst 4 april

ING heeft maandagochtend een eindbod uitgebracht. Dit eindbod is besproken door de kaderledenvergadering van De Unie. De leden van De Unie hebben eerder de uitspraak gedaan dat wij pas naar de onderhandeltafel terug kunnen keren als de directie van ING een structurele salarisverhoging van 6% doet. Het eindbod van ING komt daar niet bij in de buurt. Wat de kaderleden betreft is dit eindbod geen reden om de onderhandelingen te hervatten en gaat de staking dus door in de vorm van een online staking.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

De andere vakorganisaties hebben een andere afweging gemaakt, zij schorten de stakingen op.

Standpunt De Unie

De Unie is van mening dat het eindbod van ING onvoldoende is. Wij houden onze rug recht en zetten de acties door. Alle medewerkers van ING met een inkomen van modaal of hoger hebben in dit eindbod nog steeds een koopkrachtverlies van 10% of meer. We rekenen hier het koopkrachtverlies door vanaf de laatste salarisverhoging die ING heeft betaald. Na twee jaar nullijn is dit echt onvoldoende.

Online stakingsbijeenkomst

Omdat de andere bonden de acties hebben opgeschort, kiezen we voor een twee uur durende staking. In deze online stakingsbijeenkomst bespreken we het eindbod van ING, wat de gevolgen zijn voor jou en voor het verdere verloop van het cao-proces.

De bijeenkomst is online op dinsdag 4 april van 10.00 tot 12.00 uur. De link naar de vergadering vind je morgen vanaf 09:30 uur op codeoranje.nu.

We roepen alle medewerkers van ING op om naar online stakingsbijeenkomst van De Unie te komen voor het eerlijke verhaal.

Gegoochel met cijfers

De directie van ING heeft op een zeer laat moment een eindbod neergelegd en blijft goochelen met cijfers. Het voorstel is weer ingrijpend gewijzigd, maar voor de meeste medewerkers nauwelijks verbeterd.

De vier verschillende procentuele salarisverhogingen (7, 6, 5 of 4% afhankelijk van de hoogte van je salaris) is vervangen door twee verschillende nominale verhogingen. Waarbij de verschillen tussen medewerkers onderling nog groter worden. Deze salarisverhoging laat ING ingaan op 1 juli. Als compensatie voor de late ingangsdatum is een eenmalige verhoging van € 2.000,- toegevoegd. Dat is dus niet een extraatje, maar gewoon de uitbetaling van de gemiste loonsverhoging van januari tot en met juni.

Daarnaast voert ING in het bod ook verslechteringen door. Zo is de CMU niet langer opgenomen en blijft ING bij de verslechtering van de inschalige loongroei.

Voorbeeldberekening

De directie ziet de hoge inflatie als kans om de salarissen van ING-medewerkers fors te verslechteren en heeft geen oog voor jouw inzet.

Heb je een bruto maandsalaris van € 3.250,- dan is je koopkrachtverlies 10%. Is je bruto maandsalaris hoger dan loopt je koopkrachtverlies verder op. Voor iemand met een salaris van € 6.000,- is het koopkrachtverlies zelfs 16%. Voor De Unie is het onbegrijpelijk dat de directie van ING dit bod durft uit te brengen. ING negeert de vele signalen van onvrede die al ruim een half jaar worden geuit.

Voor de duidelijkheid, wij berekenen de effecten voor het jaar 2023. Voor het jaar 2024 kunnen wij nog geen inschatting geven van jouw koopkrachtverlies, maar het bod van ING koppelt de magere verhoging in 2023 onlosmakelijk aan een verhoging van 3% voor 2024, met een boterzachte openbreekclausule als de inflatie hoog blijft.

ING vindt haar medewerkers nog steeds te duur

De directie van ING geeft al jarenlang aan dat ze vinden dat de ING-medewerkers te duur zijn. Ze hebben daarbij geen oog voor de hoge werkdruk en jouw inzet voor het bedrijf. Met dit eindbod willen ze kennelijk bereiken dat hun doel, het salarisgebouw onder het Nederlands marktgemiddelde, in één keer wordt gerealiseerd. De Unie vindt dat uit dit bod geen waardering blijkt voor jouw harde werk.

Wij rekenen op een hoge opkomst dinsdag 4 april.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

ING: Verslag actualiteiten februari 2024

Op maandag 26 februari organiseert De Unie de eerste online pensioenkennissessie. We bespreken dan het onderwerp Contractsvormen, de verschillen en overeenkomsten…

ING: Uitnodiging pensioenwebinar

De komende tijd onderhandelt De Unie namens onze leden over een nieuwe pensioenregeling. De overheid heeft een nieuwe pensioenwet ingevoerd,…

Word gratis lid