De Unie, in jouw belang

Codeoranje.nu is een initiatief van het ING personeel gesteund door vakbond De Unie

Unie 40 pix

BLIJF MEEDOEN VOOR EERLIJKE EN TOEKOMSTBESTENDIGE ARBEIDSVOORWAARDEN

Op deze plek bouwen we samen aan een interne beweging onder ING-medewerkers. ING-ers die zich willen inzetten om op respectvolle manier tot passende arbeidsvoorwaarden te komen voor alle medewerkers. De komende tijd praten we met ING over de pensioenregeling en het sociaal plan. Blijf jij ook meedoen?

Online live events

Er zijn geen online live-events gepland

Nieuw! De CAO-tool #CodeOranje Editie!

De afdeling HR van ING stelde onlangs een CAO-tool beschikbaar waarmee je kunt doorrekenen wat het CAO eindbod van ING betekent voor jouw loonontwikkeling de komende tijd. Hoewel de berekeningen op een paar schoonheidsfoutjes na kloppen, vonden wij dat de tool het salarisbod van ING niet geheel in het juiste perspectief plaats. Wij presenteren daarom bij dezen: de CAO-tool #CodeOranje editie!

24 april: Succesvolle actie bij Cedar

Maandag 24 april hebben ruim 500 medewerkers samen met De Unie de ING nogmaals duidelijk gemaakt dat de cao die is afgesloten met 2 andere vakbonden niet hun cao is.  Bij Cedar en andere ING gebouwen in de omgeving werd deze boodschap kracht bijgezet door het ophangen van duizenden posters. In een mum van tijd waren alle posters uitgegeven aan de bezorgde ING-ers.

Wij bedanken iedereen voor hun hulp!

Heb jij de posters gemist of wil je er nog meer ophangen op jouw locatie? Dat kan? Je kunt nu alle posters downloaden en uitprinten vanaf de actiematerialen pagina.

Niet mijn cao!

Actie 24 april 2023,  niet mijn cao. De Unie roept ING-medewerkers op om op 24 april om 12.30 uur aanwezig te zijn voor Cedar B. We willen een duidelijke boodschap afgeven aan de directie van ING en aan alle collega’s: Dit is niet onze cao!

Dus ben je werkzaam in Amsterdam, kom dan op 24 april naar kantoor en zorg dat je om 12.30 uur voor Cedar B bent. Neem je eigen markers of viltstiften mee en een rol plakband. We hebben posters waarop jij je boodschap over de cao schrijft. Het doel is om zoveel mogelijk posters in Cedar te verspreiden. We willen de boodschap: Niet mijn cao nog dagenlang terugvinden.

Houden we de cao hiermee tegen?

Daar moeten we eerlijk over zijn. Hiermee houden we de cao niet tegen. Maar we maken de directie van ING wel duidelijk dat ze nu een cao zonder draagvlak hebben. Waar medewerkers van ING zich niet in herkennen en waarvan zij vinden dat hun belangen niet behartigd zijn. Het is de eerste stap op weg naar nieuwe onderhandelingen. Want wat ING nu gedaan heeft mag nooit meer gebeuren. Een cao is alleen goed en toekomstbestendig als de medewerkers erachter staan. ING mag niet streven naar een cao waar een minimaal aantal medewerkers zich in herkend.

Waarom doen we dit dan wel?

Wat wij in de afgelopen maanden hebben opgebouwd met elkaar, heeft ons hier gebracht. We moeten niet vergeten waar we vandaan komen. Door alle acties hebben we collectief met elkaar goede stappen gezet. We hebben ons met zijn allen sterk gemaakt en een duidelijk signaal gegeven. Dat signaal moeten we blijven vasthouden. We leggen hier een fundament voor de toekomstige onderhandelingen.

Er komt een cao tot stand, maar daar houdt het niet op.

  1. Er zijn periodieke overleggen en werkgroepen waarin we invloed hebben op de uitwerking van afspraken in de cao.
  2. Er komt een pensioendiscussie aan waar belangrijke beslissingen moeten worden genomen met impact voor iedereen.
  3. Volgend jaar moet er opnieuw over een sociaal plan onderhandeld worden.
  4. Daarna volgen de nieuwe cao-onderhandelingen.

Door nu het signaal af te blijven geven, maken we duidelijk dat ING nog werk te doen heeft in het vervolg proces.

Mag iedereen hieraan meedoen?

Ja, alle medewerkers van ING kunnen meedoen aan deze actie. De Unie roept de leden in Amsterdam op. Maar alle collega’s zijn welkom om uitdrukking te geven aan hun onvrede.

Is dit een staking?

Nee, we roepen geen staking uit. Dit is een actie voor Amsterdam. In de toekomst willen we ook medewerkers in de andere locaties gaan organiseren.

Ik werk niet in Amsterdam, wat kan ik doen?

Zet je afwezigheidsmelder voor interne mail aan op 24 april met de volgende boodschap:

Ik ben aan het werk, maar vandaag ben ik niet bereikbaar.

ING heeft een nieuwe cao afgesloten. Deze cao is niet mijn cao. Ik vind dat mijn belangen niet behartigd zijn. Dat betreur ik.

Morgen ben ik er weer voor je.

Betekent dit dat onze leden helemaal niet mogen stemmen over het eindbod?

Nee dat betekent het niet. Wij zullen het eindbod ook ter stemming voorleggen. Door middel van onze enquête heeft 2/3e van de leden aangegeven het eens te zijn met onze strategie door nog niet het eindbod voor te leggen om het actietraject voort te kunnen zetten.

Wij hebben ook terugkoppeling van de leden, het actiecomité en tijdens onze laatste online vergadering voldoende steun ontvangen voor de actie van aanstaande maandag. De meerderheid is van mening dat we maandag een duidelijk signaal moeten afgeven. Daarna zullen wij het eindbod ter stemming voorleggen. Dat doen wij omdat er een nieuwe situatie is nu de andere bonden het eindbod hebben geaccepteerd. Elke stap in dit traject hebben we de terugkoppeling aan onze leden gevraagd en aan de hand daarvan onze stappen bepaald. Dat blijven wij op deze manier doen.

Wat kun jij nu doen?

Stuur dit bericht door naar je collega’s.

Kom 24 april naar Cedar B (met markers en plakband) of zet je afwezigheidsmelder aan op 24 april.

Update 13 april: actie-nieuwsbrief De Unie

De cao-onderhandelingen bij ING zijn in een kritieke fase. De reactie van medewerkers op het eindbod van ING is bepalend voor deze cao maar ook voor de toekomstige cao’s. De cao is een contract tussen werkgever en alle medewerkers. Vakorganisaties treden daarbij op als spreekbuis van de medewerkers. Door een eindbod neer te leggen zegt de directie van ING tegen de medewerkers: “Ik wil niet langer met je praten. Je kunt tekenen bij het kruisje of anders …..” Dit is geen manier van omgaan met medewerkers die doodnormale, redelijke vragen stellen aan hun werkgever.

De Unie heeft gedurende deze cao-onderhandelingen aangevoerd dat de werkgever onvoldoende respect en waardering voor de medewerkers toont. Als antwoord komt er geen gedragen onderhandelingsresultaat maar een respectloos eindbod van de directie.

18 april werkbijeenkomst in Amsterdam

Op dinsdag 11 april heeft De Unie met enthousiaste leden flinke stappen gezet voor de acties op maandag 24 april (aandeelhoudersvergadering in Cedar). Op dinsdag 18 april om 17.00 uur in Amsterdam herhalen we dit met nog veel meer leden. Wil jij ook meedenken, ‑praten en ‑werken om de actie van 24 april tot een succes te maken? We hebben aanpakkers nodig!

Actiebereidheidsonderzoek

Maar, we hebben nog veel meer mensen nodig. Daarom vragen we de leden en hun collega’s om deze enquête in te vullen. Stuur de enquête ook door naar je collega’s, zij kunnen het ook invullen. De cao is immers voor alle medewerkers bij ING.

Medewerkersbijeenkomsten

De Unie heeft op 4 en 6 april online medewerkersbijeenkomsten gehouden naar aanleiding van het eindbod van ING. Dit waren goede bijeenkomsten waarin we het standpunt van De Unie hebben kunnen uitleggen. En waarin we veel vragen hebben kunnen beantwoorden. Met name in de eerste bijeenkomst was het aantal vragen zo groot dat we niet alle vragen konden beantwoorden. Ook stellen veel leden vragen per e-mail.

Vragen

Het is logisch dat er veel vragen worden gesteld. Het is niet eerder voorgekomen dat door ING een eindbod wordt uitgebracht. De verdeelde reactie van vakorganisaties schept ook onzekerheid. De veel gestelde vragen en antwoorden daarop kun je hier lezen.

Heb je andere vragen, of wil je je aanmelden voor de actievergadering van dinsdag, schroom dan niet om contact op te nemen. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

7 april: Terugkijken: English info session De Unie

Op verzoek van veel Engelstalige ING medewerkers hield De Unie op 6 april een Engelstalige info-sessie over het eindbod van ING. Deze uitzending kun je nu terugkijken.

Terugkijken: online bijeenkomst De Unie 4 april 2023

De Unie heeft op 4 april 2023 een online stakingsbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst werden de gevolgen voor alle medewerkers van het nieuwe eindbod van ING uitgebreid uitgelegd. Benieuwd wat er besproken is? De bijeenkomst kun je nu in zijn geheel terugkijken.

Grootste koopkrachtverlies in de geschiedenis van ING

Al sinds 2020 zijn de CAO-lonen bij ING bevroren. Het laatste aanbod van ING (d.d. 14 maart) is om de lonen per juli 2023 collectief met 4 tot 7% te verhogen. Door de hoge inflatie is ons loon al 16% minder waard geworden. Terwijl de werkdruk alleen maar toeneemt. Met het laatste loonbod van de ING wordt ons verlies aan koopkracht bij lange na niet gecompenseerd. In tijden van Covid heeft ING ons gevraagd om haar te steunen. Er is toen fors ingeleverd op onze CAO en vakbondsleden zijn akkoord gegaan met 0% collectieve loonsverhoging voor twee jaar. Nu, in tijden van torenhoge inflatie, vragen wij ING om ons te steunen met een eerlijke en toekomstbestendige CAO. Helaas wil ING niet naar ons luisteren.

HET IS NU OF NOOIT

We hebben er alles aan gedaan om het ING-bestuur te overtuigen. Helaas lijkt ING doof voor onze stem. Daarom is het tijd voor actie. We hopen natuurlijk dat het niet zover hoeft te komen en dat ING laat zien dat zij de groeiende onvrede onder haar medewerkers serieus neemt. Samen staan we sterk. Laat je nu van je horen en blijf niet langs de zijlijn staan. Als we nu niet in actie komen, dan heeft dit direct effect op alle toekomstige CAO-onderhandelingen! Meld je aan!