De Unie, in jouw belang

Codeoranje.nu is een initiatief van het ING personeel gesteund door vakbond De Unie

Home   |  Cao & Sociaal plan  |   Nieuws 

2024 Jaar van nieuwe pensioenregeling, cao en sociaal plan

De Unie zet vol in op arbeidsvoorwaarden die recht doen aan de inspanningen van alle ING-medewerkers. In 2024 onderhandelen we namens onze leden voor de nieuwe pensioenregeling, een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan. Halverwege dit jaar moeten de afspraken voor de pensioenregeling gemaakt zijn. De huidige cao en het sociaal plan lopen eind dit jaar af. Dat betekent dat de formele onderhandelingen na de zomer zullen starten. De Unie zal op korte termijn in gesprek gaan met de leden om tot goede voorstellen te komen.

Wij tellen af naar de nieuwe ING cao

Agenda 2024

  • maandag 26 februari 16:00-17:00 ING – kennissessie pensioen deel 1 flexibel / solidair
  • maandag 18 maart 16:00-17:00 ING – Kennissessie pensioen deel 2 – nabestaandenpensioen
  • vrijdag 12 april 12:00-13:00 ING – kennissessie pensioen deel 3 – invaren

Laatste nieuws

Nederlandse versie klik hier The new Pensions Act (Wtp) has been in force since July 1, 2023. For employees at…

Sinds 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van kracht. Voor de medewerkers bij ING betekent dit dat…

De ING-cao loopt tot 31 december 2024. Dit najaar zijn de onderhandelingen voor de cao 2025.  Het doel van De…

Cao lonen ING in vrije val

Toelichting De grafiek toont de totale koopkrachtverandering van het CAO-loon op basis van de Consumentenprijsindex (CPI) van het CBS ten opzichte van september 2020. Door de situatie in Rusland/Oekraïne hebben energieprijzen afgelopen anderhalf jaar een uitzonderlijke ontwikkeling doorgemaakt. Dit was aanleiding voor het CBS om de methode voor het bepalen van de CPI aan te passen. Daarom is er in deze grafiek uitgegaan van de koopkracht o.b.v. de CPI exclusief energieprijzen. Het feitelijk koopkrachtverlies, op basis van de CPI inclusief energieprijzen, is groter.

Toelichting

De grafiek toont de totale koopkrachtverandering  van het CAO-loon op basis van de Consumentenprijsindex (CPI) van het CBS ten opzichte van september 2020.

In verband met de grote schommelingen in energieprijzen is in de grafiek uitgegaan van de koopkracht o.b.v. de CPI exclusief energieprijzen. Het feitelijk koopkrachtverlies, op basis van de CPI inclusief energieprijzen, is groter.

Achterstand ING lonen nog groter door verslechtering inschalige loongroei

Toelichting ING heeft de afgelopen cao’s ook de jaarlijkse loongroei binnen de loonschalen versoberd. Hierdoor lopen ING medewerkers niet alleen achter qua collectieve verhoging van de CAO-lonen, maar qua loongroei binnen de loonschalen. De grafiek toont de totale loongroei van een medewerker die in 2019 onderin de loonschaal in dienst is getreden (cao-verhoging + individuele groei binnen de loonschaal). Ter vergelijking is dit afgezet tegen de totale loongroei van een dergelijke medewerker bij de rijksoverheid. In slechts vier jaar tijd is het loon van de rijksambtenaar 20 procentpunt meer gestegen dan het loon van de ING medewerker.

Toelichting

ING heeft de afgelopen cao’s ook de jaarlijkse loongroei binnen de loonschalen versoberd. Hierdoor lopen ING medewerkers niet alleen achter qua collectieve verhoging van de CAO-lonen, maar qua loongroei binnen de loonschalen.

De grafiek toont de totale loongroei van een medewerker die in 2019 onderin de loonschaal in dienst is getreden (cao-verhoging + individuele groei binnen de loonschaal). Ter vergelijking is dit afgezet tegen de totale loongroei van een dergelijke medewerker bij de rijksoverheid.

In slechts vier jaar tijd is het loon van de rijksambtenaar 20 procentpunt meer gestegen dan het loon van de ING medewerker.