De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Zoetwarenindustrie: Onderhandelingsresultaat pensioen

01 februari 2024

Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in werking getreden. Dit betekent dat we de pensioenregeling bij Pensioenfonds Zoetwaren aan moeten passen aan de eisen van de nieuwe wetgeving. De overleggen zijn hierover de afgelopen 2 jaar gevoerd.

De Unie betrekt de leden nauw bij deze besluitvorming. Net als bij de cao-onderhandelingen legt De Unie de nieuwe pensioenregeling voor aan de leden. Zij bepalen uiteindelijk of de pensioenregeling wordt aangenomen of dat partijen hun werk over moeten doen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Niet iedereen is goed thuis in pensioenen. Om iedereen de kans te bieden een weloverwogen stem uit te brengen, willen wij daarom wat informatie geven over de keuzes die sociale partners in de Zoetwarenindustrie hebben gemaakt.

Keuze voor de solidaire premieregeling

Na een zorgvuldige afweging hebben de sociale partners gekozen voor de solidaire premieregeling. Ze hebben voor de solidaire premieregeling gekozen, omdat deze het beste past bij de deelnemers (op basis van de uitkomsten van het deelnemersonderzoek) en de wensen van de sociale partners. In de nieuwe pensioenregeling spreken we een vaste premie af. Met die premie bouw je jouw eigen pensioenvermogen op. Dat pensioenvermogen kan sneller stijgen als het goed gaat met de economie, maar ook sneller dalen als het slecht gaat.

Wat is invaren?

Invaren is een nieuw begrip. Hiermee wordt bedoeld dat de opgebouwde pensioenen (het gehele vermogen dat wordt beheerd door het pensioenfonds) overgaan naar de nieuwe regeling.Omdat in de WTP alleen nog maar premieregelingen zijn toegestaan, betekent dit dat het collectieve pensioenvermogen wordt omgezet in persoonlijke pensioenvermogens. Elke deelnemer heeft straks dus zijn eigen pensioenvermogen.

In de huidige pensioenregeling zijn pensioenfondsen wettelijk verplicht om grote buffers aan te houden. In de nieuwe pensioenwetgeving geldt dat niet meer. Het geld dat niet meer nodig is voor de buffer valt in theorie vrij en kan worden verdeeld. De uitvoeringskosten zijn ook lager als er ingevaren wordt. Er hoeft maar één regeling te worden uitgevoerd en niet twee.

Wettelijk kader

Cao-partijen hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. De WTP geeft veel voorschriften, de toezichthouder (DNB) heeft een handleiding verstrekt en we kunnen leren van de pensioenfondsen die al verder in het traject zijn. Je kan de achtergrond van de nieuwe wetgeving ook nog nalezen op pensioenzoetwaren.nl.

Onderhandelingsresultaat pensioen

Het onderhandelingsresultaat dat De Unie heeft gesloten op het gebied van pensioen kun je hier lezen.

Contact

Heb je vragen over het onderhandelingsresultaat inzake pensioen, neem dan contact op met De Unie. Over pensioen kiezen wij voor de persoonlijke benadering. Je kan hiervoor onze pensioendeskundige Ivo.Slikkerveer@unie.nl benaderen.

Stemming tot 13 februari 2024

De Unie legt dit resultaat met een positief advies aan de leden voor. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot 13 februari 2024.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid