De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Metaal en Techniek: overeenstemming hoofdlijnen nieuwe pensioenregeling

21 december 2023

We hebben een overeenstemming bereikt  met de werkgevers over hoofdlijnen voor nieuwe pensioenregeling Metaal en Techniek.

 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Sinds juni 2023 hebben we intensief overlegd met de werkgevers over de nieuwe pensioenregeling in de Metaal en Techniek. Dat is noodzakelijk, omdat we in de Wet Toekomst Pensioenen overgaan op een nieuw pensioenstelsel. Over de hoofdlijnen is overeenstemming bereikt.

Nog niet definitief

We zijn nog niet klaar. Er moet een transitieplan worden opgesteld voor de overgang naar de nieuwe regeling. We hebben al veel cijfers gezien en onze voorlopige keuzes kunnen maken. Maar alle onderdelen moeten in samenhang met elkaar worden berekend en we moeten kunnen aantonen dat de besluiten van cao partijen evenwichtig uitpakken voor alle groepen deelnemers. 

Ledenraadpleging dichterbij

Maar we hebben wel de hoofdlijnen vastgesteld die in het transitieplan moeten worden uitgewerkt. Als dat klaar is, kunnen we pas spreken over een akkoord over de nieuwe regeling. En pas dan kunnen we het resultaat ter goedkeuring aan jullie voorleggen. Want we willen jullie kunnen raadplegen over het hele plaatje. Nu we het eens zijn over de hoofdlijnen, hopen we wel dat we in januari of begin februari klaar zijn voor de ledenraadpleging.

Hoofdlijnen

Iedereen die belangstelling heeft, kan hier de tekst lezen. Wat zijn de belangrijkste punten?

  • Keuze contract: Solidaire Pensioen Regeling. Daardoor behoud van collectiviteit en solidariteit.
  • Ambitie: verwachte pensioenresultaten in de nieuwe regeling minimaal gelijk aan de huidige regeling.
  • Kans op verhoging van de pensioenen verbetert.
  • Kans op korting van uitkeringen neemt af (de solidariteitsreserve werkt!).
  • Goede afspraken over nabestaandenpensioen.
  • Voorrang aan compensatie voor groepen die last hebben van afschaffing van de doorsnee opbouw.

Hoe verder?

We houden jullie op de hoogte van het vervolg. Als de uitwerking van de hoofdlijnen spoedig verloopt kunnen we de ledenraadpleging begin 2024 gaan organiseren. Uiteindelijk hebben de leden met een Compleet lidmaatschap het laatste woord!

Contact

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met de belangenbehartiger Suat Koetloe via suat.koetloe@unie.nl of op 06-5252 2061.

Word gratis lid