De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: pensioenregeling, fase II cao-onderhandelingen

12 december 2023
Rabobank

Fase I van de cao-onderhandelingen is afgerond. Een ruime meerderheid van de leden heeft ingestemd met de afspraken over salaris, verlof, en looptijd.

Werk jij bij Rabobank? Word nu gratis lid!

 

Fase II cao Rabobank 1 juli 2024

Op maandag 4 maart 2024 starten de onderhandelingen voor fase II. Deze tweede fase gaat over de nieuwe pensioenregeling. In dit bericht vertellen wij over de planning voor de onderhandelingen, wat je van De Unie kan verwachten en wat je zelf kunt bijdragen aan een goede, nieuwe pensioenregeling.

Planning onderhandelingen

  • Maandag 4 maart 2024
  • Dinsdag 5 maart 2024
  • Donderdag 14 maart 2024

Na 5 maart en na 14 maart krijg je van mij een verslag van de gesprekken.

Stemming

De stemming over fase II zal pas in juni 2024 zijn. Nadat de cao-onderhandelingen afgerond zijn, is er intensief overleg met het pensioenfonds over de uitvoerbaarheid van de concept-afspraken. En moet bijvoorbeeld het hoorrecht door de vereniging van gepensioneerden ingevuld worden. Dit kan ertoe leiden dat De Unie de onderhandelingen met Rabobank weer moet overdoen.

Huidige pensioenafspraken

Het pensioen wordt nu opgebouwd in pensioenregeling 2023. Met deze pensioenregeling hebben cao-partijen in 2022 al belangrijke stappen genomen om de pensioenregeling bij Rabobank aan te passen aan de vereisten van de nieuwe wetgeving (WTP).

Werkgroep pensioen WTP

De Unie participeert in een werkgroep die de onderhandelingen voorbereid. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van werkgever, vakorganisaties, Rabobank Pensioenfonds en deskundigen. Deze werkgroep onderzoekt de verschillende opties om onder de WTP een pensioenregeling vorm te geven. Vakorganisaties en Rabobank moeten een aantal keuzes maken, onder andere:

  • Kiezen we voor de solidaire premieregeling of de flexibele premieregeling?
  • Wat gebeurt met het pensioen dat tot en met 2022 is opgebouwd en met het pensioen dat opgebouwd is in de pensioenregeling 2023 tot het moment van overgang naar de WTP pensioenregeling?
  • Hoe geven we het Nabestaandenpensioen vorm?

Onze voorstellen

Bij De Unie bepalen de leden de inzet voor de cao-onderhandelingen. Dit geldt ook voor fase II. De kaderleden schrijven een concept-voorstellenbrief. Deze conceptbrief leggen we voor aan de leden. We plannen deze ledenraadpleging in de week van 19 februari 2024.

Voorbereiding

De kaderleden van De Unie verdiepen zich in de verschillende pensioenvraagstukken. Zij willen graag de mening van de leden hierbij betrekken. Wij gaan de ideeën en verwachtingen dus ophalen. Dit begint met een korte enquête. Deze enquête ontvangen de leden volgende week van De Unie.

Contact

Als je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebt, kun je ons bereiken via inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Rabobank

De Unie Rabobank Mediatheek

1. Waarom een nieuw pensioenstelsel Een uitleg van jouw werkgever Rabobank over het waarom van een nieuwe pensioenregeling.    …

Word gratis lid