De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verzekeringsbedrijven: update

17 november 2023

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijven.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Cao-onderhandelingen

Onze verwachting was dat we de 3e onderhandelingsronde zouden gaan onderhandelen maar het werd een dag met verder oriënteren op cao-onderwerpen en pensioen. Zo hebben we gesproken over parttimers en feestdagen(compensatie), vitaliteitsregeling, inzet uitzendkrachten bij structureel werk, gebruik RVU-regeling, 30-urige werkweek, informatie over loonverschillen en vertegenwoordiging in management, meer- en overwerk, bijdrage voor internationaal vakbondswerk en Europese richtlijnen. Op deze onderwerpen is vanuit vakorganisaties óf werkgevers meer informatie gegeven over wat er mee wordt bedoeld en/of wat er al mee wordt gedaan in de sector.

RVU

Bij Ansvar, Univé, DAS, ARAG, De Goudse, Allianz en HDI Global is er opgehaald hoeveel medewerkers er gebruik maken van de RVU-regeling. Bij elkaar opgeteld zijn er enkele tientallen medewerkers die gebruik maken van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Goed voor zowel werknemers als werkgevers dat die regeling in de cao staat.

Meer-/overwerk

Er is nu een verschil in de cao als je meer dan jouw contracturen werkt als parttimer of fulltimer. Werkgevers hebben voorgesteld om de definities samen te voegen tot alleen meerwerk. Verder willen ze de overwerkvergoeding budgettair neutraal hervormen door de uren waarbij er sprake is van een vergoeding te verminderen maar de waarde van de vergoeding te verhogen.

Vitaliteitsregeling

Werkgevers willen niets veranderen aan de hoogte of duur van de vitaliteitsregeling. Ze willen vooraf meer duidelijkheid over toekomstige bijdrage aan de vitaliteit van de werknemer. Ook stellen ze voor dat de regeling niet te combineren is met zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, geheel of gedeeltelijk ouderschapsverlof of langdurend zorgverlof. Tot slot is de groep waarover de regeling kan gelden in verband met projectmatig werken in hun voorstel aangepast op maximaal 1/7e deel van de werknemers, per afdeling, team en/of samenwerkingsverband.

Pensioen

Zoals in alle eerdere onderhandelingen hebben we het ook gehad over pensioen. De gezamenlijke adviseurs hebben ons meegenomen in voorbeelden (maatmensen) van de verschillende voorstellen. Hierdoor kunnen wij beter inschatten wat onze voorstellen voor de deelnemers kunnen betekenen. Er is ook gesproken over de franchise en het maximum pensioengevend inkomen voor 2024. Deze worden volgens de cao jaarlijks verhoogd met de cao-loonontwikkeling over het voorgaande kalenderjaar. Voor de franchise en maximum pensioengevend inkomen voor 2024 is de hoogte van de AOW-uitkering over 2024 relevant. De hoogte van de AOW-uitkering voor 2024 wordt naar verwachting half december bekend gemaakt. De cao-partijen bekijken vervolgens het effect voor de cao en informeren naar verwachting de 2e helft van december de branche hierover.

4e ronde

Op vrijdag 24 november gaan we dan echt onderhandelen. Dan doen werkgevers en vakorganisaties elkaar concrete voorstellen op basis van wat er de afgelopen overleggen allemaal extra is toegelicht. Dan komen loon, pensioen, meer-&overwerk en de vitaliteitsregeling zeker weer op tafel te liggen.

Contact

Per mail kun je de belangenbehartiger Emanuel Geurts bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en telefonisch via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies? Neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We helpen je graag!

Gerelateerde berichten

Verzekeringsbedrijven: Cao

Met dit bericht informeren wij over de uitslag van de gehouden stemmingen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voor…

Word gratis lid