De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: informatie pensioen

22 december 2022

De Unie is bij de UWV al geruime tijd bezig met de studie naar de nieuwe pensioenregeling. Deze studie wordt uitgevoerd met het oog op de waarschijnlijke invoering van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Deze wet is nog in behandeling door het Nederlandse parlement. Als de WTP wordt aangenomen dan moet de UWV-pensioenregeling aangepast worden.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dit kan al vanaf €0! 

Projectstructuur

In 2022 is eerst een duidelijke projectstructuur opgezet. Belangrijke besluiten worden genomen in de stuurgroep Pensioentransitie. In de stuurgroep hebben werkgever, pensioenfonds en de vakorganisaties zitting. De besluiten van de stuurgroep worden voorbereid door een technische werkgroep. Ook is een klankbordgroep ingericht waarin belanghebbenden meegenomen worden in de voortgang van het project.

Voortgang 2022

Rond de zomer heb ik je geïnformeerd over de voortgang van het project. Inmiddels hebben de cao-onderhandelingen veel aandacht nodig. Maar de voorbereiding van de nieuwe pensioenregeling gaat ook door. Ik, belangenbehartiger Inge de Vries, wil je graag informeren over de voortgang die in de tweede helft van het jaar is gemaakt. De communicatie van de stuurgroep kun je hier lezen.

Toelichting

Eén van de eerste stappen is de keuze voor de soort pensioenregeling. Het gaat om de keuze tussen solidaire pensioenregeling (met of zonder invaren), flexibele pensioenregeling (met of zonder invaren) en de premie uitkeringsovereenkomst. In de verdere studie voor de nieuwe pensioenregeling moeten veel berekeningen worden gemaakt. Dit kost veel tijd (en geld). Daarom is het de wens om een aantal varianten af te laten vallen. Om naar die keuze toe te werken, hebben betrokken partijen de afgelopen negen maanden een zorgvuldig proces doorlopen. Belangrijk om te vermelden is dat de stuurgroep nog géén definitieve keuze heeft gemaakt. Er ligt wel een voorkeursregeling en tweede scenario met een alternatieve pensioenregeling.

De Unie heeft zich hard gemaakt om twee pensioenvarianten in de verdere studie te kunnen betrekken. Hier zijn twee belangrijke redenen voor:

  • Je kunt niet beoordelen of een ontwerppensioenregeling goede vooruitzichten biedt voor werknemers en gepensioneerden als je geen vergelijking kunt maken met andere varianten.
  • Veel leden van De Unie geven aan geen vertrouwen te hebben in het invaren van de opgebouwde pensioenen in de nieuwe regeling. Voor hen is het belangrijk dat serieus onderzocht wordt wat de effecten zijn voor medewerkers en gepensioneerden als je niet invaart.

Ik ben blij dat ik de steun van andere vakorganisaties heb gekregen waardoor het gelukt is om twee varianten (solidaire premieregeling met invaren en flexibele premieregeling zonder invaren) in het onderzoek te houden.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dit kan al vanaf €0! 

Vervolg 2023

In 2023 wordt door De Unie in de stuurgroep verder gewerkt aan de pensioentransitie.

De doelstellingen voor 2023 zijn als volgt:

  • Overeenstemming over de concrete invulling van de nieuwe pensioenregeling;
  • Overeenstemming over de toekomst van de historische regelingen;
  • Afspraken over eventuele compensatiemaatregelen;
  • Concept-transitieplan met onder andere voorgenomen besluiten over het soort contract, de inhoud van de regeling, het wel of niet invaren en financiering van de compensatie.

Er moet het komende jaar veel gebeuren. De pensioentransitie is een belangrijk project want er kunnen financiële gevolgen uit voortvloeien.

Huidige pensioenregeling

Er zijn ook ontwikkelingen in de huidige pensioenregeling. Het bestuur van het pensioenfonds heeft in november een besluit genomen over extra indexatie over het jaar 2022. Onlangs heeft het pensioenfonds medegedeeld dat de pensioenen van de werknemers van de UWV per 1 januari 2023 met 2,7% kunnen worden geïndexeerd. De pensioenen van gepensioneerden gaan op diezelfde datum met 7,5% omhoog.

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact met mij op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

UWV: Pensioenregeling

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we hard moeten doorwerken aan het…

UWV: Verslag diverse overleggen

Dit voorjaar is de cao tot stand gekomen. Sindsdien heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen De Unie en UWV. Er…

Word gratis lid