De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Sabic Limburg: Diverse onderwerpen

04 januari 2024

Eind 2023 is er nog gewerkt aan de tekst van de cao 2022-2023 en aan de tekst van cao 2023-2024. Om tal van redenen was dit blijven liggen. Uiteindelijk zullen werkgever en de vijf betrokken werknemersorganisaties deze teksten voorzien van hun handtekeningen. Daarna volgt publicatie via het Sabic-intranet.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Cao 2024-2025

De inkt van de handtekeningen onder de lopende cao krijgt amper tijd om op te drogen. Binnen 6 maanden zal er alweer duidelijk moeten zijn wat de afspraken gaan worden per
1 juli 2024. Zoals gebruikelijk gaan wij de leden vragen om hun inbreng, suggesties en voorstellen. In overleg met de kadergroep formuleren wij dan de wijzigingsvoorstellen. Als er leden belangstelling voor hebben om daarin ook een rol te spelen laat dat dan weten via john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.

OR-verkiezingen

In mei 2024 vinden er OR-verkiezingen plaats. De leden gaan hiervoor nog een uitnodiging ontvangen om zich kandidaat te stellen. Met de kaderleden gaan we bekijken hoe we onze kandidaten het beste kunnen helpen met hun campagne.

Uitvoeringsovereenkomst pensioenregeling verlengd

De uitvoeringsovereenkomst van de pensioenregeling liep eind 2023 af. In goed overleg zijn SABIC en de werknemersorganisaties gekomen tot een verlenging met de volgende afspraken:

  • De huidige verdeling van pensioenpremie tussen werkgever en werknemer blijft gelijk en de totale premie van 25,5% van het salaris blijft hetzelfde.
  • De nieuwe pensioen- en uitvoeringsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar (2024 t/m 2027). Een tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen op het moment dat wordt overgegaan naar het nieuwe pensioenstelsel als gevolg van het pensioenakkoord uitgewerkt in de Wet toekomst pensioen (Wtp).
  • En een tussentijdse opzegmogelijkheid bij een anderszins significante wijziging van het pensioenstelsel.

Een pensioenovereenkomst tussen de werkgever en werknemersorganisatie is een overeenkomst waarin onder andere wordt vastgelegd hoeveel pensioenpremie er wordt betaald, hoeveel pensioen iemand opbouwt, over welk deel van het salaris er pensioen wordt opgebouwd en wat de pensioenleeftijd is.

Een uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever en DPS (DSM Pension Services) gaat over de uitvoering van de pensioenovereenkomst. Zodra pensioen een arbeidsvoorwaarde is moet vanwege de pensioenwet er ook een uitvoeringsovereenkomst zijn.

De ondernemingskamer

De ondernemingsraden van Sabic Limburg en Sabic IP hebben zich gewend tot de ondernemingskamer om zich uit te spreken over de (gang van zaken rondom) de voorgenomen verhuizing van het European Head Office van Sittard naar Amsterdam. Wij wachten met spanning op de uitkomst.

Contact

Mocht je vragen hebben over dit bericht of je mening willen geven neem dan contact op met de belangenbehartiger John Kapteijn via email john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid