De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Uitslag ledenstemming cao fase 1

30 november 2023

De leden van De Unie stemmen in met het onderhandelingsresultaat.

Word gratis lid!

 

Stemming fase 1 cao

Op 14 november 2023 heeft de onderhandelingsdelegatie van De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt voor fase 1 van de Rabobank-cao (1 juli 2024 – 1 juli 2025). Vervolgens was het woord aan de leden. Onze leden hebben nu een uitspraak gedaan over het onderhandelingsresultaat.

Uitslag positief

Een ruime meerderheid van de leden heeft ja gestemd. De Unie heeft de Rabobank geïnformeerd dat hiermee de cao (fase 1) tot stand is gekomen. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025. De huidige Rabobank cao loopt nog tot 1 juli 2024. Een deel van de nieuwe afspraken gaan al in tijdens de looptijd van de huidige cao.

Informatie over de uitslag

75% van de leden heeft zich positief uitgesproken over het onderhandelingsresultaat. Er kwamen veel felicitaties en bedankbriefjes binnen. Leden gaven aan dat het resultaat hun verwachtingen overtrof.

Natuurlijk waren er ook punten van kritiek onder de voorstemmers, vooral de salarisverhoging in 2025 had men graag eerder in het jaar gehad. Verschillende leden geven aan de volgende keer de structurele salarisverhoging liever in één keer te willen hebben.

Vragen

Er waren ook veel vragen, ook onder de leden die ja hebben gestemd. De overgangsregeling voor leeftijd-gerelateerd verlof en de omzetting van de EBB was niet voor alle betrokkenen duidelijk.

Er zijn ook veel vragen gekomen over de eenmalige uitkering. De eenmalige uitkering heeft een niet bedoeld effect voor de groep medewerkers die dit jaar vanuit een uitzend- of detacheringsbaan bij Rabobank overgestapt zijn naar een dienstverband.

Tegenstemmers

24% van de leden heeft tegengestemd. Doorgaans omdat de structurele salarisverhoging in het onderhandelingsresultaat niet voldoende zou zijn. Ook geven deze leden vaak aan dat de structurele salarisverhoging te laat wordt toegekend.

1% heeft zich onthouden van stemming.

En verder

Het cao-overleg is in drie fases opgesplitst. Met het nu bereikte akkoord is fase 1 (loon, verlof en sociaal plan) afgerond. De Unie gaat nu verder met de onderhandelingen over pensioen. Dit is fase 2 van de cao-onderhandelingen. In december willen wij je informeren over de aanpak van de pensioenonderhandelingen.

Ook de derde fase van het cao-overleg, waarin diverse arbeidsvoorwaarden worden besproken, willen we voor 1 juli 2024 afronden. Zodra over fase 2 en fase 3 afspraken zijn gemaakt die zijn goedgekeurd door de leden, zullen die onderdeel worden van de Rabobank cao 1 juli 2024 – 1 juli 2025.

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

Rabobank

De Unie Rabobank Mediatheek

1. Waarom een nieuw pensioenstelsel Een uitleg van jouw werkgever Rabobank over het waarom van een nieuwe pensioenregeling.    …

Word gratis lid