De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Arcadis Nederland: Update cao-onderhandelingen

08 februari 2024

Met deze nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor jou en Arcadis. Op woensdag 7 februari hebben partijen elkaar kort gesproken voor een tussentijds overleg. Daarnaast krijg je van mij inzicht in de landelijke stand van zaken rondom diversiteit en mantelzorg.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Cao

De onderhandelingsdelegatie van Arcadis is nog bezig met het uitwerken van een concreet nieuw bod. Arcadis heeft zichzelf de vraag gesteld: wat voor werkgever willen wij nu eigenlijk zijn? Het eigen antwoord is een zorgzame werkgever en niet alleen voor de bühne. Dat maakt dat zij anders naar de huidige cao kijken en die ook willen herschrijven. Vanuit ‘gij zultnaar ‘je mag’. Arcadis kijkt nu ook anders naar de (bestaande) budgetten en denkt aan een te vormen budget wellbeing rondom stress, werkdruk en fysieke gezondheid, zorgbudget (rouwverlof, zorgverlof) en een studiebudget (verlichting studieschuld, opleidingskosten). Hoe deze plannen er concreet uit zien, gaan we de volgende keer ervaren.

Een nog te maken keuze voor cao-partijen is wat we met het huidige sociaal kader doen. Dit staat in de huidige cao maar heeft een andere looptijd, namelijk tot 1 oktober 2024. Daar zitten nog wel wat zaken in die aangepast kunnen/moeten worden. Of we doen dit in de huidige onderhandelingen óf we doen deze apart maar dan moeten we nu het sociaal kader gelijktrekken met de beoogde looptijd van de nieuwe cao. Dan hebben we gedurende de nieuwe looptijd om de beoogde wijzigingen goed voor te bereiden.

Aan de vakorganisaties was gevraagd om vandaag een concrete loonvraag te formuleren. Wij stellen 7% voor per 1 januari 2024 voor een cao van één jaar. Aanvullend vragen wij voortzetting van de 50,- euro compensatie die jij in 2023 ontving. Arcadis reageert de volgende keer op ons loonbod. Het eerstvolgende cao-overleg is op maandag 26 februari 2024. Dan komt er meer op papier vanuit de werkgever en verwachten we ook een reactie van Arcadis te ontvangen op onze cao-voorstellen. Daarna kunnen we opmaken waar we staan op alle punten. Wordt dus nog vervolgd.

Wat vind jij?

Wat vind jij van het verloop van de onderhandelingen? Je kunt Emanuel Geurts bellen of mailen hierover via emanuel.geurts@unie.nl en/of via 06-5252 2074.

Diversiteit

De Unie is onderdeel van de vakcentrale VCP. Die overlegt in de polder met andere vakcentrales, werkgeversverenigingen en kabinet in bijvoorbeeld de SER en de Stichting van de Arbeid om zaken op de beleidsagenda te zetten. Eén van die onderwerpen waar zij aan meewerken is het bevorderen van de diversiteit binnen organisaties. Hoe het daar mee staat in de verschillende sectoren lees je in SER geeft inzicht in genderbalans bedrijven – VCP.

Mantelzorg

De Unie is onderdeel van de vakcentrale VCP. Die overlegt in de polder met andere vakcentrales, werkgeversverenigingen en kabinet in bijvoorbeeld de SER en de Stichting van de Arbeid om zaken op de beleidsagenda te zetten. Eén van die onderwerpen waar zij aan mee hebben gewerkt is het inspiratiedocument mantelzorg. Door de vergrijzing, het verschuiven van de pensioenleeftijd en personeelstekorten in de zorg combineren steeds meer mensen hun werk met mantelzorgtaken. In totaal combineert een kwart van de werkenden een baan van 12 uur per week of meer met het geven van mantelzorg. Meer info over praktijkverhalen, concrete handvatten en praktische tips lees je in het Inspiratiedocument ‘Samen werkt het!’ | Stichting van de Arbeid (stvda.nl)

Gerelateerde berichten

Word gratis lid