De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Reactie De Unie op voorstel

17 maart 2023

ING heeft in een mail aan alle medewerkers een voorstel gedaan. Dit is wat jouw werkgever jou te bieden heeft voor het jaar 2023. Allereerst, dat ING nu nieuwe voorstellen doet is omdat jij en je collega’s samen met de vakbonden hebben laten zien dat jullie het menen. Zonder jullie signalen, zonder het ultimatum had ING niet bewogen. Bij vakorganisaties komen veel vragen binnen. Van leden die niet weten of wij op basis van deze e-mail met ING gaan onderhandelen, van leads die ons vragen of zij verplicht zijn dit voorstel positief uit te leggen aan hun medewerkers.

WORD LID

 

In dit bericht lees je hoe we hier als vakorganisaties over denken. En hoe we nu het verdere traject zien, te beginnen met twee vakbondsbijeenkomsten volgende week.

Doorrekening van het voorstel van ING

Als vakorganisaties en jouw belangenbehartigers hebben wij de ideeën van ING zorgvuldig doorgerekend om jou en je collega’s te informeren wat het bod feitelijk betekent voor de medewerkers.

De doorrekeningen kun je hier lezen. Omdat ING een ingewikkeld voorstel heeft gedaan, zijn het veel sheets. Neem de tijd om alle berekeningen te bekijken. Een cao is een collectieve afspraak en moet ook over de hele populatie aan medewerkers worden gezien. Alleen als medewerkers van ING solidair zijn met elkaar komen we hier goed uit.

Toelichting: we kijken naar het jaar 2023

De vakorganisaties nemen in de afweging vooral het jaar 2023 mee. ING is niet duidelijk over de looptijd van de cao. En in het ultimatum dat wij namens de leden hebben uitgebracht geven wij als de vakorganisaties aan wat wij willen bereiken in een cao voor 2023.

Conclusie: voorstel van ING komt niet in de buurt van ons ultimatum

Formeel hebben de vakorganisaties een ultimatum uitgebracht om ING onze ‘ultieme’ eisen kenbaar te maken. We hebben aangegeven dat als ING wil onderhandelen ze een voorstel moeten doen dat dicht in de buurt komt van het ultimatum. In dit ultimatum eisen wij een structurele salarisverhoging per 1 januari 2023 van 10%. Dit is nodig om jouw koopkrachtverlies te repareren. Met hun voorstel komt ING niet in de buurt. De conclusie van de kaderleden van de vakorganisaties is dan ook dat dit voorstel geen basis is om de onderhandelingen te hervatten.

Het gaat niet alleen om salaris
ING noemt in haar e-mail naast de structurele salarisverhoging ook een aantal andere onderwerpen, zoals de verbetering in de reiskostenvergoeding en verbetering van het ouderschapsverlof. Maar ook die zijn geen redenen om de onderhandelingen te hervatten. ING stelt verbeteringen in de leaseregeling voor. Dit is hard nodig en het is mooi dat deze beweging nu gemaakt wordt. Maar dit is nog niet voldoende.

CMU vervalt
ING noemt in het voorstel dat de CMU verdwijnt. Dit is een verslechtering voor jou. We hebben het verdwijnen van de CMU verwerkt in onze berekeningen.

Perspectief door salarisschaalverhoging
Het verhogen van de schalen met 12% biedt perspectief aan collega’s die al lang op het maximum van hun salarisschaal betaald worden. Het is een mooi gebaar, maar tegelijkertijd verlaagt ING de inschalige verhoging naar 1% (voor de medewerkers in de bovenste helft van de salarisschaal). Met andere woorden, je doet er 12 jaar over om het nieuwe maximum van je schaal te bereiken. De vakorganisaties willen de inschalige verhoging juist verhogen. Bij ING is de inschalige salarisstap extreem laag in vergelijking met andere bedrijven.

Salarisverhoging voor ontwikkelstappen
De vakorganisaties zijn in de basis positief over het voorstel van ING om promoties en horizontale sollicitaties beter te belonen. Een punt van zorg is dat het mooi lijkt, maar als er geen budget voor is dan krijgt bijna niemand de worst die voorgehouden wordt. De belofte van tot 12% voor promoties en tot 6% als je horizontaal van functie verandert kan een grote teleurstelling worden. ING zegt de budgetten te willen verdubbelen, maar dat zal echt niet genoeg zijn. Wij horen van te veel afdelingen dat er niet of nauwelijks budget voor promotie is. We hebben dus zodanige afspraken over het budget nodig dat ING de toezegging kan waarmaken.

Thuiswerkvergoeding is netjes, maar internetvergoeding verdwijnt
De thuiswerkvergoeding van € 45,- netto per maand is een net gebaar. Let er wel op dat tegelijkertijd de internetvergoeding verdwijnt. Het is dus zeker geen verbetering ter hoogte van maandelijks € 45,-.

Continuering van afspraken spreekt voor zich
ING geeft aan veel voorstellen te willen continueren. Dit zijn makkelijke beloften, dit betreft bijna allemaal arbeidsvoorwaarden die je nu al hebt. Deze lopen door tenzij vakorganisaties en ING gezamenlijk afspreken ze te wijzigen of af te schaffen. Storting van € 375,- op je leerrekening, RVU, 2 MVO-dagen, 2 extra verlofdagen zijn afspraken waar in een eerdere cao over onderhandeld is. Die gaan we niet nog een keer meetellen bij het beoordelen van de waarde van het nieuwe voorstel van ING.

Komende week twee korte bijeenkomsten.
De komende week organiseren vakorganisaties twee korte vakbondsbijeenkomsten van een uur.

Dinsdag 21 maart van 10.00 uur tot 11.00 uur hebben we een online actiejournaal, met aansluitend koffiedrinken. We nemen de e-mail van ING en onze berekeningen met jullie door. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de vergadering.

Donderdag 23 maart van 10.00 tot 11.00 uur hebben we een online actiejournaal, met aansluitend koffiedrinken

Dit zijn vakbondsbijeenkomsten, dat mag in principe onder werktijd. Vakorganisaties zullen ING hierover informeren.

Deelnemen doe je hier.

WORD LID

 

Veiligheidsoverleg met ING

Vakorganisaties hebben veiligheidsoverleggen gevoerd met ING. Wij zijn verplicht deze gesprekken te voeren met ING zodat stakingen ordentelijk kunnen verlopen. Hier worden namelijk afspraken met ING gemaakt over de veiligheid van stakers, medewerkers en klanten. Met inachtneming van deze afspraken organiseren vakorganisaties samen met het actiecomité de stakingen.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

ING

ING Bank: Inkomen en pensioen

Door de nieuwe pensioenwet (Wtp) gaat de pensioenregeling bij ING veranderen. Dit gebeurt in overleg met de vakorganisaties. Bij de…

ING: pensioenwebinar

Op 25 maart 2024 is de laatste pensioenkennissessie in de reeks die door De Unie wordt gepresenteerd. Deze online sessie…

Word gratis lid