De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Architectenbureaus: Stem over een nieuwe cao 2024!

05 januari 2024

Na moeizame onderhandelingen met de vakbonden heeft de werkgeversorganisatie BNA een eindbod gedaan voor een nieuwe cao van
1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. De verschillen waren groot en konden in deze onderhandelingen niet overbrugd worden. Het is nu aan de leden, om een oordeel te vellen over dit eindbod.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Wat voorafging

In het voorjaar van 2023 zijn de onderhandelingen gestart met de werkgevers (BNA) voor het afspreken van een cao van 1 maart 2023 tot 1 maart 2024. Je kunt hier de voorstellen lezen die wij toen hebben ingediend. Deze onderhandelingen verliepen moeizaam. Het gevolg hiervan was dat wij een cao met een korte looptijd (van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023) hebben afgesproken met alleen een loonsverhoging van 3,75% per 1 september 2023. Vooruitlopend op deze cao hadden wij eind 2022 al tussentijds een afspraak gemaakt van een loonsverhoging per 1 januari 2023 van 3,25%. Aan het eind van 2023 zijn alle salarissen in 2023 met 7% gestegen. In het licht van de verwachting van het CPB dat er in 2023 sprake zal zijn van een koopkrachtdaling in 2023 van 7%, is dat een acceptabel resultaat. De leden van De Unie hebben toen in meerderheid ingestemd met dit resultaat. De overige punten die wij hadden ingediend zouden voor de nieuwe cao per 1 januari 2024 weer op de agenda komen te staan.

De cao 2024

Voor een nieuwe cao per 1 januari 2024 heeft De Unie, zoals gezegd, dezelfde voorstellen gedaan als voor de cao 2023. En wij wilden natuurlijk een loonafspraak maken waarbij de koopkracht tenminste op peil blijft. Voor 2024 verwacht het CPB een koopkrachtdaling van 3,5%. Het leek ons verdedigbaar om een loonsverhoging van 4% voor te stellen.

Omdat het volgens de BNA niet goed gaat in de sector, wilde BNA in eerste instantie voor de cao 2024 helemaal geen loonsverhoging afspreken. (Voor de andere onderwerpen in onze voorstellenbrief stelt de BNA voor deze door te schuiven naar 2025). De werkgevers hebben in de beginfase van de besprekingen voorgesteld de cao 2023 ongewijzigd (dus zonder loonafspraak) met 6 maanden te verlengen. Dat vonden wij niet acceptabel. Een poging in december om toch tot een akkoord te komen, strandde en de impasse was een feit. Daarop heeft de BNA een cao-eindbod opgesteld.

Eindbod BNA

Het eindbod van de BNA kun je hier lezen. Er is sprake van een looptijd van één jaar, te weten van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. In deze periode zal er op 1 juli 2024 een loonsverhoging worden toegekend van 3%. Daarnaast zal op 1 januari 2024 het nieuwe functiehuis worden ingevoerd. Dit functiehuis voorziet in gewijzigde aanvangsschalen voor medewerkers aan het begin van hun loopbaan. Meer dan deze twee onderwerpen (loonsverhoging en functiehuis) zit er op dit moment niet in aan de onderhandelingstafel.
Zoals je kunt zien, is er sprake van een verschil tussen het loonvoorstel van De Unie (4% op 1 januari 2024) en het eindbod van de BNA (3% op 1 juli 2024).

Stemming

We willen graag van je weten wat je van dit eindbod vindt. De Unie legt het eindbod, zonder stemadvies, neutraal aan de leden voor. Is de situatie die de BNA schetst over de slechte gang van zaken in de sector herkenbaar? Of vind je dat er sprake is van een/enige overdrijving en dat het gewoon redelijk tot goed gaat in de architectenbranche? Aan de leden de afweging.

De leden van De Unie hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over het eindbod.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger, Jan Admiraal, via jan.admiraal@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid