De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Architectenbureaus: onderhandelingsresultaat nieuwe tweejarige cao

09 april 2021

Op donderdag 25 maart 2021 heeft De Unie (evenals onze collegavakbonden) met de werkgevers een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe tweejarige cao. Als de cao wordt goedgekeurd, zal deze bij een algemeen verbindend verklaring door SZW opnieuw voor alle architectenbureaus in Nederland gaan gelden.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Impact coronacrisis

De onderhandelingen stonden in het teken van de impact van de coronacrisis op de architectenbranche. Tijdens de onderhandelingen kwam een relatief positief beeld naar voren van de sector qua resultaten en werkvoorraden na de onzekerheid en sombere verwachtingen een jaar geleden. Een ruime meerderheid van de bureaus geeft aan eenzelfde of zelfs hogere omzet te hebben. Dat neemt niet weg dat er grote verschillen kunnen zijn tussen bureaus, afhankelijk van de deelmarkten waarin zij actief zijn.

Positief advies

Dit onderhandelingsresultaat (met 2% loonsverhoging per jaar) ligt in lijn met de gemiddelde loonontwikkeling van de cao’s in de bouwketen. De Unie is van mening dat het overeengekomen pakket recht doet aan de inspanningen van medewerkers en de bedrijfseconomische ontwikkelingen van de branche. Daarnaast vindt De Unie het ook belangrijk dat de huidige pensioenpremie van 23% wordt verhoogd naar 24,5%. Naast loon immers is de pensioenregeling een uitermate belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Dit alles in ogenschouw nemend, legt De Unie het onderhandelingsresultaat met een (licht) positief advies voor aan de leden van De Unie werkzaam in de Architectenbranche.

Meer informatie

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat tref je hier aan.

Stemmen

De leden werkzaam in de architectenbranche hebben een uitnodiging ontvangen of zij wel of niet instemmen met het onderhandelingsresultaat.  Stemmen kan tot en met 22 april 2021.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met belangenbehartiger Jan Admiraal via e-mail Jan.admiraal@unie.nl of bel 06-5252 2048.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid