De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Holland Casino: Periodiek overleg en cao-onderhandelingen

19 juli 2023

Op 17 juli heeft De Unie periodiek overleg gehad met Holland Casino. Meteen daarna zijn wij ook gestart met de cao-onderhandelingen.

Cao-onderhandelingen

Namens onze leden hebben wij onze voorstellenbrief toegelicht. In de voorstellenbrief staan alle onderwerpen die onze leden belangrijk vinden voor de nieuwe cao. De hoofdpunten zijn:

  • Loonvraag van 12%
  • Vaste 24/7 regeling
  • Verlenging reiskostenregeling

De volledige voorstellenbrief vindt je hier.

Stap gezet inzake duurzaam inzetbaarheidsbudget

In de vorige cao had De Unie er nog voor gepleit; verbetering van de regeling inzake duurzame inzetbaarheid. De inkt van die afspraak was nog niet droog of het regende bij De Unie klachten, dat er wel heel veel werd afgewezen en ook eenzelfde aanvraag bij de één wel werd gehonoreerd en bij de ander niet. Wij hebben dit onderwerp meerdere keren bij Holland Casino aangekaart. Inmiddels wordt onderkend dat het duidelijk beter moet en heeft Holland Casino hiervoor de nodige acties uitgezetDatzelfde geldt voor opleidingen die niet direct door de HC-provider “Studytubeworden aangeboden. De cao-afspraak is breder dan alleen opleidingen die door “Studytubeworden aangeboden. Het zal nog wel even duren voordat alles op orde is, maar een stap in de goede richting is gezet.

Pauzeproblematiek geen stap gezet

De Unie had nog wel een deadline gesteld om de pauzeproblematiek op te lossen. Het gaat hier om pauzes bij de CMC/D‘ers die bij TAF werken.  Wij constateren al een tijd dat deze medewerkers in de praktijk niet kunnen genieten van hun volledige tweemaal 15 minuten of eenmaal 30 minuten pauze. Wij vinden dat de werkgever met een oplossing moet komen, maar deze heeft de werkgever nog steeds niet. Wij blijven ons inzetten voor een goede oplossing.

Mantelzorg

De Unie is er blij mee dat Holland Casino de afspraak uit de huidige cao om onderzoek te doen naar hoe men omgaat binnen Holland Casino met mantelzorg, dit najaar uitvoert. Hierbij zullen ook medewerkers worden betrokken. We willen de resultaten van dit onderzoek nog in de huidige cao opnemen.

Contact

Zijn er vragen of of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met Victor Kloos via email victor.kloos@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Holland Casino: Cao-resultaat

De Unie heeft het cao-onderhandelingsakkoord voorgelegd aan de leden. Zij hebben immers het laatste woord. De leden konden tot afgelopen…

Word gratis lid