De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

VodafoneZiggo: Vorderingen onderhandelingen sociaal plan

14 september 2023

De onderhandelingen over een nieuw sociaal plan bij VodafoneZiggo vorderen gestaag en komen in een spannende fase. Op 6 en 8 september heeft De Unie met VodafoneZiggo onderhandeld over een nieuw sociaal plan. De volgende en tevens laatste bespreking staat op 21 september gepland. De gesprekken vinden in een goede en constructieve sfeer plaats.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Ter voorbereiding op de onderhandelingen hebben alle medewerkers via het DigiC onderzoek inbreng kunnen leveren. Deze inbreng vind je ook terug in de inzet van De Unie aan de onderhandelingen. Je kunt onze volledige inzetbrief hier lezen. English version of the letter: here. En hier de resultaten van het onderzoek. English version of the report: here. De inzet van De Unie bij deze onderhandelingen is gebaseerd op de uitkomsten van de DigiC survey en de daarop door ons geformuleerde voorstellen.

VodafoneZiggo heeft in de overleggen een paar uitdrukkelijke wensen neergelegd om het huidige sociaal plan aan te passen. De meest in het oog springende wensen (ingeval er sprake is van boventalligheid) zijn een andere berekeningswijze van de ontslagvergoeding en aanpassingen die ertoe moeten leiden dat meer boventallige medewerkers zullen opteren om bemiddeld te worden naar andere functies; zowel intern als extern.

Het verloop van de onderhandelingen

Wij hebben onze oorspronkelijk inzet van het ongewijzigd voortzetten van het huidige sociaal plan, niet op alle punten gehandhaafd. Immers, ten aanzien van de bemiddeling juichen wij het alleen maar toe als we nieuwe afspraken kunnen maken waardoor de kansen van een boventallige medewerker om ander werk te krijgen worden vergroot.

Op het belangrijk(st)e onderwerp de financiële vergoeding bij ontslag willen we het volgende melden. Onze inzet en opvatting over het afspreken van een andere rekenmethode voor de financiële vergoeding bij ontslag is bespreekbaar. Maar daar verbinden wij als onwrikbare voorwaarde aan, in lijn met de mening van 83% (!) van de respondenten van de DigiC survey, dat de hoogte van de nieuw berekende ontslagvergoeding tenminste gelijk moet blijven aan de vergoedingen van het huidige sociaal plan.

Tenslotte

Wij hebben nu met VodafoneZiggo tot 21 september een pauze in de besprekingen ingelast. De komende weken gaat elke partij zich beraden over de onderwerpen zoals hiervoor reeds genoemd. Maar ook over andere openstaande onderwerpen zoals de definitie van passende functie en de daarmee te maken afspraken over bijvoorbeeld reistijd; over de lengte van de bemiddelingstermijn, en over het nut en effect van een zogenaamde tekenbonus en over een proefplaatsing op een in beginsel niet-passende functie.

Houd onze website in de gaten om ons te volgen in dit proces, als we iets willen melden, maar zeker naar aanleiding van de derde onderhandelingsronde op 21 september a.s.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid