De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

RJC: Update onderhandelingen

09 juni 2023

Afgelopen vrijdag, 2 juni 2023, hebben wij, de gezamenlijke vakbonden De Unie, NVLT en FNV, onderhandeld met werkgever over de arbeidsvoorwaarden. Naast de cao Metalektro is dat het handboek arbeidsvoorwaarden. Over die laatste voeren we nu de gesprekken. We voeren deze gesprekken in een sociaal-economische context van een permanent veranderde demografie (er gaan nu meer werkenden met pensioen dan dat er schoolverlaters aan het werk gaan), onverminderd goed draaiende economie, uitdagingen in het kader van de energietransitie en een goed herstel van de luchtvaartsector na corona. En in een context dat RJC al tijden te maken heeft met een tekort aan gekwalificeerd personeel en collega’s die hun loopbaan bij andere bedrijven en zelfs in andere sectoren voortzetten.

Urgentie

Er zijn tot nu toe drie overlegmomenten geweest. De gesprekken vinden plaats in een goede en prettige sfeer, maar wel hard (en met hart) op de inhoud. RJC lijkt doordrongen van de urgentie om stappen te zetten in de arbeidsvoorwaarden van alle collega’s. De vakbonden hebben aangegeven dat het essentieel is om de spreekwoordelijke achterdeur dicht te houden en de voordeur wagenwijd open te zetten. De achterdeur houd je alleen maar dicht als de arbeidsvoorwaarden op orde zijn, de werkdruk acceptabel is, de roosters goed te lopen zijn, de werk- en privé balans op orde is en de werksfeer goed is. En in de basis geldt voor de voordeur natuurlijk hetzelfde.

Inhoud

Onderhandelen is geen lineair of 0/1 proces. Het is een iteratief proces waarbij je met omzwervingen tot een akkoord of resultaat komt. Wat er aan inhoud nu op tafel ligt kan de volgende keer wel anders zijn. De inzet van de vakorganisaties is bij onze leden bekend en deze kun je hier lezen. We hebben stappen gemaakt om voor iedereen een volledige eindejaarsuitkering mogelijk te maken en de winstdeling uit te breiden. Ook hebben we stappen gezet om voor gekwalificeerde technici toeslagen voor kennis en kunde te realiseren. Daarnaast zijn we ook aan het sleutelen aan de ODT. We praten ook over levensfasebewuste maatregelen zoals de vermindering van het aantal nachtdiensten en verlof bij de geboorte van je kind(eren). Dit gaat vooral op hoofdlijnen. De devil is in the details en dus kunnen we qua inhoud ook nog niet meer delen dan hetgeen hiervoor is gemeld.

Proces

Over een paar weken vindt er weer overleg plaats. We streven ernaar om vóór 1 juli een mooi akkoord te presenteren. Ondertussen maakt RJC wat financiële doorrekeningen van de arbeidsvoorwaardelijke voorstellen die er nu liggen. De vakbonden zullen met hun kaderleden de gesprekken voeren over wat er nu ligt en wat de verdere uitkomst van de gesprekken moeten zijn.  Over een paar weken hopen we wat meer duidelijkheid te kunnen geven. Weet dat we aan RJC hebben aangegeven dat we de goede richting uitgaan maar dat de snelheid nog ontbreekt. In het laatste overleg zullen we in de hoogste versnelling moeten gaan.

Tot slot

Zijn er in de tussentijd vragen of opmerkingen, neem contact op met één van de kaderleden. Of mail naar de belangenbehartiger Gertjan Tommel via Gertjan.tommel@unie.nl of bel naar 06-52522034.

Word gratis lid