De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Verslag Periodiek overleg

30 oktober 2023

De Unie heeft regelmatig periodiek overleg met ING. Wij informeren je over het periodiek overleg van 19 oktober 2023. Vooraf was afgesproken om de agendapunten Learning en Sourcing te behandelen. Over beide onderwerpen zijn we nog niet uitgediscussieerd. In dit eerste overleg ging het vooral over het delen van informatie. De Unie kan nu verdere vragen voorbereiden en een visie ontwikkelen.

Word gratis lid!

 

Opleiding en ontwikkeling

Centraal in de cao staat het belang van opleiding en ontwikkeling. Door zich te ontwikkelen, blijven medewerkers relevant voor ING of voor andere werkgevers. ING stelt hiervoor onder andere een budget voor opleidingen ter beschikking. In dit overleg lag de focus op opleidingen. Het opleidingenbudget dat ING ter beschikking stelt, is de afgelopen jaren steeds meer in instrumenten gestopt. De eigen keuze van de medewerker lijkt hierdoor naar de achtergrond te worden gedrongen. Dit betekent niet dat de nu geboden mogelijkheden onvoldoende zijn. Wellicht zijn de keuzes van het bedrijf goed. Daar moeten we ons nog een mening over vormen.

We starten met het transparant krijgen van uitnutting van de budgetten en toegankelijkheid en gebruik van de verschillende platforms, cursussen, coaching en e-learnings. In een volgend overleg gaan we ook aandacht besteden aan ontwikkeling door training on the job.

Als we hier een compleet beeld van hebben, gaan we de leden om hun mening vragen. De mening van leden is belangrijk voor De Unie. Hier kunnen we ons beleid op baseren.

Sourcing

Dit onderwerp is op verzoek van De Unie besproken. ING heeft een algemeen sourcingsbeleid. Indien er een concreet besluit is om werk naar het buitenland (hub) of in Nederland naar een ander bedrijf over te brengen, dan moet daarover een adviesaanvraag worden ingediend bij de ondernemingsraad. Met de vakorganisaties worden afspraken gemaakt over de opvang van de gevolgen van het sourcingsbesluit. De Unie heeft in het vervolgoverleg vragen hoe de belangen van de Nederlandse ING-vestigingen en van de medewerkers in Nederland worden meegewogen bij een sourcingsbesluit.

Zowel het sociaal plan als het Overgang Werkzaamheden Plan (van toepassing bij sourcing van werk naar niet-ING bedrijven) lopen af op 31 december 2024. De Unie vindt het belangrijk om tijdig met het overleg van deze contracten te beginnen. Wij willen niet dat medewerkers die met sourcing te maken hebben, lang in onzekerheid zitten over hun sociale vangnet.

Inflatiecijfers

De Unie heeft ING gevraagd één van de bepalingen in het eindbod voor de cao toe te lichten. Het gaat om de bepaling dat indien de inflatie over 2023 hoger is dan 6%, partijen in overleg kunnen treden over aanvullende afspraken. ING heeft voorgesteld om hiervoor de gebruikelijke Consumenten Prijsindex aan te houden, zoals vastgesteld door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Wij hebben erop gewezen dat het CBS de definitie van dit kengetal heeft gewijzigd, waardoor het op een erg laag niveau uit zal komen. Dit wordt door ING herkent. We praten in het volgende periodiek overleg verder over dit onderwerp.

Volgende periodiek overleg

Het volgende periodiek overleg is op 16 november 2023.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, of heb je informatie die van belang is voor De Unie. Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

ING: Pensioennieuws III

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. De pensioenregeling moet aangepast worden aan de nieuwe wetgeving….

ING: Pensioen

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we verder gaan met het traject…

Word gratis lid